29 Ιουνίου 2021

Είναι πολλά τα λεφτά, Κυριάκο…

Είναι πολλά τα λεφτά, Κυριάκο…: Πόσο εξευτελιστικό να θεωρείς ως πρωθυπουργός κίνητρο για νέους ανθρώπους το ποσό των 150 ευρώ! Πόσο φθηνό να τους απαξιώνεις με τέτοιον τρόπο...