8 Φεβρουαρίου 2016

Ο Θόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής της Κίνησης ΔΡΑΧΜΗ

Ο Θόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής της Κίνησης ΔΡΑΧΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ

Η υπόθεση ότι οι μνημονικές επιταγές που έχουν καταδικάσει τη χώρα μας σε αποικία χρέους και ατελέσφορη φτωχοποίηση μπορεί να ανατραπεί χωρίς έξοδο από το θανατηφόρο ευρώ, αποτελεί φρούδα ελπίδα, όπως αποδέχτηκε και από τις τελευταίες ανάλγητες προτάσεις των δανειστών. Το ευρώ είναι αλληλένδετο με το μνημόνιο και τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία, η οποία δεν έχει τέλος.
Η επιχείρηση κατάληψης της Ευρώπης.....
από το Βερολίνο δεν μπορεί να ανατραπεί από τον μικρούλη του ευρωπαϊκού νότου,

  τηνΕλλάδα, όταν οι γύρω χώρες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έχουν υποταχθεί στην οικονομική Γερμανική κατοχή.

Η συντεταγμένη έξοδος από το ευρώ, η έκδοση εθνικού νομίσματος, η συνετή διαχείριση της νομισματικής πολιτικής με έκδοση εθνικού νομίσματος που δε θα ξεπερνά το 10-15% του ΑΕΠ, και η υποτίμηση της νέας δραχμής μέχρι 30-50% για την ανάκτηση της νεκρής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν τα αναγκαία μέσα για την ανατροπή του μνημονίου και την ελπιδοφόρα φυγή προς τα εμπρός. Για το σκοπό αυτό έχουμε εκπονήσει μελέτες που αντλούν από την επιστημονική θεωρία, δημοσιεύσεις έγκυρων διεθνών οικονομολόγων και Ινστιτούτων για τα ευρύτερα οικονομικοπολιτικά δεδομένα όσον αφορά τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, τις διαπραγματευτικές τακτικές, την πορεία του πληθωρισμού,κλπ., τις προβλεπόμενες συνέπειες και μεταξύ άλλων επιμέρους μέτρα πολιτικής που παρουσιάζουμε πολύ συνοπτικά εδώ.( βλέπε βιβλία και σχετικές μελέτες για τη μετάβαση στη δραχμή).

Μείωση της ανεργίας κάτω του 10% και αύξηση των εισοδημάτων κατά 20-30%

Η αρχική περίοδος της μετάβασης στη δραχμή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι 14 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων, μπορεί να κυκλοφορεί παράλληλα και το ευρώ. Σύμφωνα με το δικό μας μελετημένο σχεδιασμό, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι τραπεζικές καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, καθώς και η σημερινή αγοραστική αξία των αμοιβών, η επάρκεια σε τρόφιμα,φάρμακα, καύσιμα, πρώτες ύλες, κλπ. και να προσαρμοστεί ομαλά η οικονομία στο εθνικό νόμισμα, χωρίς ιδιαίτερους κλυδωνισμούς. Αν η δραχμή υποτιμηθεί κατά 50%, τότε η αναλογία ευρώ προς δραχμή θα είναι 1: 2, δηλ. 100 ευρώ θα ισούνται με 200 δραχμές. Με την άμεση ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη διοχέτευση ρευστότητας σε αναπτυξιακές δράσεις, προβλέπεται σταδιακά η μείωση της ανεργίας κάτω του 10% με τη δημιουργία πάνω απο 1,3 εκ. θέσεων εργασίας και η αύξηση των μισθών και των συντάξεων κατά 20% μετά τους αρχικούς 14 μήνες, στη διάρκεια των οποίων διατηρείται η σημερινή αγοραστική τους αξία με τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Το αγροτικό εισόδημα προβλέπεται να αυξηθεί άνω του 30% και το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματικότητα κυρίως στον τουρισμό και τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

Αναβάθμιση και εξορθολογισμός της δημόσιας υγείας, ασφάλισης και πρόνοιας

Αναβαθμίζεται η δημόσια υγεία και το κράτος πρόνοιας, η σύνταξη καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα, επανέρχεται το εφ’ απαξ στα πρότερα δεδομένα με ανώτερο πλαφόν τις 100.000 νέες δραχμές( 50.000 ευρώ), θεσπίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους πραγματικά αναξιοπαθούντες πολίτες, ενισχύεται το σύστημα οικογενειακής μέριμνας και βοήθειας στο σπίτι και λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία εντάσσεται στο ΕΣΥ, όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στο ΙΚΑ και όλοι οι φορείς πρόνοιας στον ΕΟΠ ( Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), με ενιαίους, σύγχρονους κανόνες υγείας, ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. Ενισχύεται η δημόσια παιδεία και ιδιαίτερα τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και δημιουργούνται Πανεπιστημιακές σχολές υψηλού επιπέδου με διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, για την προσέλκυση φοιτητών και Ελλήνων Πανεπιστημιακών από όλο τον κόσμο με τη μορφή ιδρυμάτων και τη σύμπραξη του κράτους, φορέων και ιδιωτών.

Μείωση των δανείων κατά 50% και αποτροπή κατάσχεσης κατοικιών

Τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ μειώνονται κατά 50%, με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για αποδεδειγμένα δίκαιες περιπτώσεις και δημιουργείται Στεγαστική Τράπεζα για αποτροπή πλειστηριασμού κατοικιών, κατά το πρότυπο του Ρούσβελτ το 1937. Για δάνεια άνω των 100.000 ευρώ, προβλέπεται αναλογικά μικρότερη διασφάλισή τους, ενώ οι περιπτώσεις θαλασσοδανείων αντιμετωπίζονται δικαστικά.

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δημοσίου

Καθιερώνεται ενιαίος μηχανογραφημένος κωδικός αριθμός (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), θεσπίζεται αντικειμενικοποίηση, εκσυγχρονισμός και σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, μείωση του ΦΠΑ, πάταξη της φοροδιαφυγής και αποκλεισμός των μεσαζόντων από μεγάλες κρατικές προμήθειες. Προωθούνται σύγχρονες αρχές διοίκησης με ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επιβολή αυστηρών κυρώσεων, εκσυγχρονισμό και επίσπευση απονομής της δικαιοσύνης, προαγωγή της αξιοκρατίας, της διαφάνεια, της αποτελεσματικότητας.

Ανάπτυξη

Προβλέπεται η στήριξη της εσωτερικής ζήτησης και εγχώριας παραγωγής, με προώθηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας στον ορυκτό, ενεργειακό πλούτο και την εναλλακτική ενέργεια, τον ποιοτικό τουρισμό,την κοινωνική φροντίδα,τη σύγχρονη γεωργία, τη βιομηχανία ποτών και τροφίμων,τη βιομηχανία λιπασμάτων, των αμυντικών προϊόντων, της φαρμακοβιομηχανίας, των ναυπηγείων των μηχανολογικών κατασκευών και ανταλλακτικών,του ιματισμού και της μόδας, της ναυτιλίας και τροφοδοσίας πλοίων, των κατασκευών και δομικών υλικών, την τσιμεντοβιομηχανία και χαλυβουργία, τις μεταφορές και logistics, τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα, την καινοτομία και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και ειδικότερα με τη δημιουργία διεθνών Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων υψηλού επιπέδου.

Εθνικά θέματα και παράνομη μετανάστευση

Αναζητούνται και διασφαλίζονται διεθνή ερείσματα ως ανάχωμα απέναντι στην γερμανοποίηση της Ευρώπης. σε ΗΠΑ, Ισραήλ, Μ.Βρετανία, Κίνα, Ρωσία, Αίγυπτος κλπ. Προωθείται η ΑΟΖ Ελλάδας,Κύπρου, Ισραήλ, διασφαλίζεται η εθνική ταυτότητα και τα συμφέροντα της χώρας με ελληνοκεντρικό προσανατολισμό, χωρίς ιδεοληψίες και ακραίες αντιλήψεις, με στήριξη του πολιτισμού, των τεχνών, του περιβάλλοντος και των παραδόσεων, με ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια, με προαγωγή της αμυντικής ικανότητας και αμυντικής μας βιομηχανίας. Επιλύεται το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης με απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος που δεν έχει αποκτηθεί νόμιμα, οι νόμιμοι μετανάστες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και καθιερώνεται επιλεκτική εισροή ενσωματώσιμων μεταναστών μέχρι 8% του ελληνογενούς πληθυσμού, παράλληλα με την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

Ο παράλογος φόβος

Ο παράλογος φόβος που έχουν καλιεργήσει τα συστημικά ΜΜΕ, δε στηρίζεται σε σοβαρή επιστημονική βάση, αλλά ούτε και σε πραγματικά συγκριτικά και ιστορικά εδομένα. Θα πρέπει να θυμηθούμε πως ζούσαμε με τη δραχμή και πως ζούμε τώρα με το ευρώ. Και επιπλέον, σκόπιμο είναι, όλοι οι καλοπροαίρετοι σκεπτικιστές να δουν γύρω τους, τις άλλες χώρες εκτός ευρώ και ΕΕ που αναπτύσσονται με άλματα ή με ικανοποιητικούς ρυθμούς, την ίδια ώρα που η ευρωζώνη στο σύνολό της και ιδιαίτερα στην περιφέρεια,υποφέρει απο μόνιμη ύφεση και οικονομίκή αδυναμία.

* Ο Θόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής της Κίνησης ΔΡΑΧΜΗ

inews/gr

«Διαβολοβδομάδα» ξεκινά για την κυβέρνηση

«Διαβολοβδομάδα» ξεκινά για την κυβέρνηση

Ένα οκταήμερο φωτιά ξεκινά για την κυβέρνηση, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει, τους αγρότες και τα αυξανόμενα μπλόκα, το μεταναστευτικό, την εσωκομματική γκρίνια των βουλευτών που δεν μπορούν να εμφανιστούν στις (αγροτικές κυρίως) περιφέρειες, αλλά και την συζήτηση για πρόωρες εκλογές και οικουμενική κυβέρνηση.
Και εν μέσω όλων αυτών να προχωρήσει και όλα εκείνα που άφησε ως εκκρεμότητες η τρόικα έτσι ώστε την Δευτέρα σήμερα οκτώ να δηλώσει έτοιμη στην τρόικα ώστε να ξεκινήσει το κυρίως πιάτο της αξιολόγησης που θα μας αποφέρει 5,7 δισ.
Το δυστύχημα για το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι παραμένει με την πλάτη στον τοίχο καθώς δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει αν θέλει ή δεν θέλει να πάρει αυτά τα χρήματα.
Ως εκ τούτου είναι εγκλωβισμένο να κάνει ό,τι ζητήσουν οιδανειστές και να προσπαθήσει ταυτόχρονα να επικοινωνήσειτα μέτρα στους πολίτες ως μία θυσία προκειμένου να επέλθει η πολυπόθητη αναδιάρθρωση του χρέους. Κι αυτό διότι μόνο οι υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου - Μαρτίου είναι 3,6 δισ.. Με απλά λόγια, όσο θα προχωρά η διαπραγμάτευση και θα πλησιάζουν οι ημερομηνίες αποπληρωμών, τόσο θα «σφίγγουν τα γάλατα». Άλλωστε γι’ αυτό ο Ευκλείδης Τσακαλώτοςπροσδιόρισε την ημερομηνία του τέλους των συζητήσεων στις 26, 27 ή 28 Φεβρουαρίου.
Το θέμα είναι, ότι όλα βρίσκονται στον αέρα.
Στο ασφαλιστικό οι διέξοδοι της κυβέρνησης για να αποφύγει τις περικοπές των κύριων συντάξεων, κλείνουν η μία μετά την άλλη έχοντας μετατρέψει σε μονόδρομο την επίτευξη της περικοπής της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 1,8 δισ.
Στο φορολογικό η διαρροή της νέας κλίμακας που εμφάνισε το 50% ως λύση που μεταφέρει τα βάρη στους πλούσιους λίγο έπεισε την τρόικα.
Το ίδιο και το 40% ή 45% στα ενοίκια, αν κι αυτό θεωρητικά είναι ευκολότερο να αποφέρει τα 200 εκατομμύρια που έχουν υπολογιστεί. Από εκεί και πέρα το ελληνικό εισπρακτικό σύστημα εξακολουθεί να έχει για τους δανειστές, τη μορφή σουρωτηριού με την τρύπα στον προϋπολογισμό να ξεπερνά το 1 δισ. Άλλωστε σχεδόν καμία από τις φορολογικές εξαγγελίες δεν τους ικανοποιεί.
Ούτε ο φόρος στα φρουτάκια και τις στήλες του ΟΠΑΠ(εμπεριέχει και νομικές επιπλοκές), ούτε ο φόρος στο κρασί, ενώ δεν προχωρούν ικανοποιητικά η περικοπή των αμυντικών δαπανών κατά 300 εκατομμύρια και η εφαρμογή του αυξημένου φόρου στα ενοίκια. Επιπλέον η τοποθέτηση Τσακαλώτου, ότι έχουμε συμφωνήσει στην αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού και του φορολογικού και το μόνο που μένει είναι οι παράμετροι, λίγο πείθει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά. Άλλωστε ως γνωστόν ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και εδώ δεν είναι ούτε λίγες, ούτε καν λεπτομέρειες.
Και το χειρότερο είναι ότι ενώ μέχρι τώρα ΔΝΤ καιΕυρωπαίοι εμφανίζονταν να έχουν διαφωνίες μεταξύ τους για το ύψος του δημοσιονομικού κενού (το ΔΝΤ έλεγε 1,8 δισ. και οι Ευρωπαίοι 900 εκατ.) τώρα, μετά και την έκθεση της Κομισιόν με τις χειμερινές εκτιμήσεις, υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι συντάχθηκαν (ξανά) με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν ότι θα διατηρήσουν το Ταμείο στο πρόγραμμα και ως εκ τούτου θα εξοικονομήσουν πόρους του ESM που δεν θέλουν να κατευθύνουν για άλλη μία φορά στον Πίθο των Δαναΐδων, όπως θεωρούν τη χώρα μας.

newpost.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ-PanhellenicPost.com-By Christos Malaspinas

Αυτό είναι το εσωτερικό του σπιτιού του δισεκατομμυριούχου Donald Trump!(φωτο)

trump

Το ακίνητο αποτιμάται σε $ 100 εκατομμύρια …
Η τύχη του υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια, καθώς είναι ένας ισχυρός επιχειρηματία. Ζει στο Μανχάταν σε ένα πύργο που φέρει το όνομά του: The Trump Tower… Το διαμέρισμά του είναι στην κορυφή του κτιρίου. Τοποθετημένο πάνω σε τρεις ορόφους, ανοίγει με ένα εξαιρετικό πανόραμα από στο Central Park και την περιοχή του Μανχάταν.


makeleio.,gr

7 Φεβρουαρίου 2016

Εορτή του Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου

Εορτή του Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου

Τη μνήμη του Οσίου Παρθενίου του Επισκόπου Λαμψάκου τιμά σήμερα, 7 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας.

Ο Όσιος Παρθένιος καταγόταν από κάποια κωμόπολη της Βιθυνίας και έζησε κατά τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου (324 - 337 μ.Χ.). Ήταν υιός του διακόνου της Εκκλησίας της Μελιτοπόλεως Χριστοφόρου, από τον οποίο εδιδάχθηκε την ορθόδοξη πίστη.
Ο Άγιος από την παιδική του ηλικία προέκοπτε στην αρετή και την ευσέβεια. Ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος αλίευσε τους αποστόλους, που ήσαν ψαράδες, τον έκανε να αγαπήσει την αλιεία. Κα όταν έριχνε τα δίχτυα του στην Απολλωνιάδα λίμνη και τα ανέσυρε γεμάτα ψάρια, αισθανόταν ότι εργαζόταν σε ένα από τα πλοιάρια του Αποστόλου Πέτρου ή του Ιωάννου.
Τα χρήματα που εισέπραττε από την πώληση των ψαριών δεν τα κρατούσε για τον εαυτό του αλλά τα εμοίραζε στους πτωχούς από αγάπη προς αυτούς. Γι αυτό κι όταν τον ευχαριστούσαν έλεγε: «Διατί με ευχαριστείτε; Δεν έχω καμία τέτοια αξίωση. Μήπως είμαστε ξένοι; Εμείς είμαστε αδελφοί. Τι δε απλούστερο και φυσικότερο από το να βοηθά αδελφός τους αδελφούς;»

Για την ενάρετη αυτού παρουσία ο Επίσκοπος Μελιτοπόλεως Φίλιππος (ή Φιλητός) τον εχειροτόνησε πρεσβύτερο. Αργότερα ο Επίσκοπος Κυζίκου Αχίλλιος (ή Ασχόλιος) τον εχειροτόνησε Επίσκοπο Λαμψάκου.

Η αρετή και η ευσέβεια που έκρυβε στην ψυχή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο Θεός τον προίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας, για να μπορέσει να εκδιώκει τους δαίμονες από τους ανθρώπους και να θεραπεύει κάθε είδους ασθένεια. Γι αυτό προσφεύγουν σε αυτόν ιδιαίτερα οι πάσχοντες από την επάρατη νόσο του καρκίνου.

Ο Άγιος ήταν ο πράος, ο υπομονετικός, ο φιλόξενος, ο μακρόθυμος, ο άγγελος της ομόνοιας, ο ενθαρρύνων τους μετανοούντες, ο πρόθυμος για το ποίμνιό του. Ο Όσιος Παρθένιος εκοιμήθηκε εν ειρήνη. Τμήμα της τιμίας κάρας αυτού φυλάσσεται στην ιερά μονή Μακρυμάλλη, της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Απολυτίκιο:
Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Tω μύρω του Πνεύματος, ποιμήν Λαμψάκου οφθείς, την θείαν ενέργειαν παρά Θεού δαψιλώς θαυμάτων επλούτησας, δαίμονας απελαύνειν, ασθενούντας ιάσθαι, νόσους αποδιώκειν και πληρών τας αιτήσεις, Παρθένιε ιεράρχα, των προσιόντων σοι.

agioritikovima,.gr

Στο Ιράν για συμφωνίες ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν

Ιράν, Αλέξης Τσίπρας, Ποιοι,iran, alexis tsipras, poioi

H επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τεχεράνη θα αποτελέσει ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις και μια στρατηγική επιλογή που θα θέσει τον θεμέλιο λίθο για την διεύρυνση των σχέσεων της χώρας μας με το Ιράν και θα τονίσει τον θετικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. O πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
 επικεφαλής πολυμελούς κυβερνητικής αντιπροσωπείας θα έχει την Κυριακή (7/2) και Δευτέρα (8/2) στην Τεχεράνη, σημαντικές συνομιλίες για διμερή και περιφερειακά ζητήματα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο πρώτος ηγέτης δυτικής χώρας που επισκέπτεται την Τεχεράνη μετά την επίτευξη της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Το μεγάλο ενδιαφέρον και των δύο χωρών να αναπτύξουν τις μεταξύ τους σχέσεις επιβεβαιώνει το κλίμα αλληλοσεβασμού και κατανόησης που καλλιεργούν η Ελλάδα και το Ιράν εδώ και πολλά χρόνια. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό υπογραμμίζεται με την εκπεφρασμένη βούληση και της Αθήνας και της Τεχεράνης, όπως τονίζεται σε δηλώσεις και συνεντεύξεις αξιωματούχων, να δώσουν μια ισχυρή ώθηση στις διμερείς σχέσεις, αλλά και να αποτελέσουν τους παράγοντες σταθερότητας σε μια κρίσιμη περιοχή του κόσμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «μετά από την επιβεβαίωση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου με την Αίγυπτοκαι το Ισραήλ, και στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η ελληνική κυβέρνηση αναθερμαίνει τις διμερείς σχέσεις με το Ιράν, έναν περιφερειακό παίκτη με σημαντική επιρροή, που επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με τη Δύση». 

Με την επίσκεψη του πρωθυπουργού και της κυβερνητικής αντιπροσωπίας, εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζουν κύκλοι της κυβέρνησης. Προσθέτουν ότι «η αναθέρμανση αυτή έρχεται να τερματίσει μια μακρά περίοδο αδράνειας στις ελληνο-ιρανικές σχέσεις και συνδέεται με τον κρίσιμο ρόλο των δύο χωρών για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, βρίσκεται και σε πλήρη αντιστοίχηση την πορεία βελτίωσης των σχέσεων του Ιράν με τη Διεθνή Κοινότητα και την άρση των κυρώσεων που του είχαν επιβληθεί»

Το ενδιαφέρον των διμερών επαφών θα επικεντρωθεί στην ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον κατασκευαστικό τομέα, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τον τουρισμό με στόχο την προσέλκυση Ιρανών τουριστών στην Ελλάδα, τον πολιτισμό ο οποίος αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και των δύο χωρών, το χρηματοπιστωτικό και τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και τη φαρμακοβιομηχανία. 

Πέραν της οικονομικής συνεργασίας, οι επαφές θα επικεντρωθούν και στη συνεργασία για τη σταθεροποίηση και την προώθηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, τη διμερή συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, και το διάλογο για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Την ελληνική αντιπροσωπία απαρτίζουν εκτός του πρωθυπουργού, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας, και ο γγ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργος Τσίπρας

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που μετέχουν στην αποστολή, αυτές περιλαμβάνουν εκπροσώπους της: Aegean AirlinesAlphaGrissin, ΔΕΠΑ, Ελλάκτωρ, Encode, Γαία Επιχειρείν, George Moundreas &Company, Aialma, ΕΛΠΕ, Ασπροφος, Intrakat, Prisma Domi, Intrasoft International, Mediterra Mastiha Shop, MetronLogistics, Medtainer, Όμιλος Μυτιληναίου, ΜΕΤΚΑ, Μ&Μ Gas, Nanophos, Norma HellasΤράπεζα Πειραιώς, Profile Software, Salfo &Associates, Seasoft, Singular LogicPCSΤΕΡΝΑ, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Uni Pharma, Βιοχάλκο και Σωληνουργεία Κορίνθου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν την πρώτη εμπορική συμφωνία με τον Ιράν, μετά την άρση των κυρώσεων, για την προμήθεια αργού πετρελαίου

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ)
--

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ:PanhellenicPost.com-By Christos Malaspinas

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ: http://www.panhellenicpost.com/

6 Φεβρουαρίου 2016

Οσιος Παΐσιος: Όποιος πιστεύει στο Θεό, δεν φοβάται τίποτα!Γέροντα, οι παππούδες μας έλεγαν ότι θα έρθη καιρός που θα έχουμε απ' όλα τα αγαθά, αλλά δεν θα μπορούμε να φάμε.
Σήμερα οι άνθρωποι για τις περισσότερες τροφές έχουν ερωτηματικά.
- Τι να κάνουμε; Μόλυναν όλο το περιβάλλον. Μη σας πιάνη όμως φοβία. Να κάνετε τον σταυρό σας και να μη φοβάσθε. Έχω υπ' όψιν μου ανθρώπους που κάνουν την ζωή τους μαρτύριο, γιατί φοβούνται τα πάντα και είναι Χριστιανοί, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κοινωνούν, διαβάζουν το Ευαγγέλιο, τα έχουν μάθει απ' έξω τα ρητά.
Δεν βλέπουν τι δύναμη έχει η Χάρις του Θεού; «Οτιδήποτε θανάσιμο κι αν πιήτε, δεν θα σας βλάψη», είπε ο Χριστός και, «σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς χωρίς να παθαίνετε κακό».
Αν ο άνθρωπος έχη την Χάρη του Θεού δεν φοβάται τίποτε.
Γι' αυτό πάντα να ζητάμε την Χάρη του Θεού κάνοντας τον σταυρό μας. Θυμάστε το περιστατικό που αναφέρει το Λαυσαϊκό;
Πήγε ένας μοναχός να πάρη νερό από το πηγάδι και, επειδή είδε μέσα μια ασπίδα, έφυγε κατατρομαγμένος, χωρίς να πάρη νερό. «Πάει, Αββά, χαθήκαμε, είπε στον Γέροντά του, μια ασπίδα είναι μέσα στο πηγάδι!». «Καλά, του λέει ο Γέροντας ,αν πάνε σ' όλα τα πηγάδια δηλητηριώδη φίδια, τι θα κάνης; Θα πεθάνης απ' την δίψα;». Πήγε ο Γέροντας, σταύρωσε το πηγάδι, πήρε νερό και ήπιε. «Όπου σταυρός επιφοιτά, του είπε, ουκ ισχύει κακία του σατανά».
- Γέροντα, έχω μέσα μου μία φοβία.
- Η φοβία που έχεις είναι μια ευλογία από τον Θεό είναι οικονομία Θεού, για να καταφεύγης πάντα σ' Εκείνον δια της προσευχής. Θα σε βοηθήση να πιασθής από τον Θεό. Βλέπεις, το μικρό παιδί, αν δεν το φοβερίσουν, δεν μπορούν να το συμμαζέψουν. Να αγωνίζεσαι φιλότιμα και με ελπίδα στον Θεό και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. «Τον δε φόβον ημών ου μη φοβηθώμεν ουδ' ου μη ταραχθώμεν, ότι μεθ' ημών ο Θεός», δεν ψάλλουμε στο Μεγάλο Απόδειπνο;
agioritikovima.gr

Εκτός ελέγχου η γρίπη στην Ελλάδα - Επτά νεκροί σε ένα 24ωρο

Εκτός ελέγχου η γρίπη στην Ελλάδα - Επτά νεκροί σε ένα 24ωρο

Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στην Ελλάδα με τη γρίπη.
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω επιπλοκών από τη γρίπη το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 51, ενώ την Παρασκευή (5/2) ο αριθμός αυτών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ανέρχεται στους 114!
Με δεδομένο ότι τα διαθέσιμα κρεβάτια σε ΜΕΘ είναι περίπου 640 (περίπου 200 είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού), οι ασθενείς με γρίπη «καταλαμβάνουν» το 18% των κλινών ΜΕΘ του ΕΣΥ. Η πίεση που ασκείται λόγω της επιδημίας γρίπης αυτήν την περίοδο – και θα ασκείται για τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες- στο σύστημα υγείας, και στο τομέα των ΜΕΘ, είναι τεράστια.
Το ποσοστό των ασθενών που νοσεί με γρίπη τύπου Α(Η1Ν1) και εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει συνολικά το ΕΣΥ και οι ΜΕΘ. Προφανώς στις ΜΕΘ χρειάζεται να εισαχθούν και άλλες κατηγορίες ασθενών όπως οι καρδιοπαθείς, οι τραυματίες, όσοι έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια, κάποιοι ασθενείς μετά το χειρουργείο, όμως πρακτικά αυτό δεν είναι εφικτό. Οι γιατροί ασκούν το κλινικό έργο τους σαν να βρίσκονται σε… συνθήκες πολέμου και αναγκάζονται να αξιολογούν τα περιστατικά και να κρίνουν ποιο θα εισαχθεί και ποιο όχι με βάση τις πιθανότητες που εκτιμούν ότι έχει σχετικά με την καλή έκβασή του.
Υπό αυτές τις συνθήκες, όσοι ασθενείς με γρίπη έχουν εισαχθεί στην Εντατική θεωρούνται πραγματικά… τυχεροί. Άτυπα δίνεται προτεραιότητα στους νεότερους ασθενείς – με βάση τα στοιχεία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν ή νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, οι περισσότεροι είναι ηλικίας 34 έως 60 χρόνων. Από την επιδημιολογική επιτήρηση προκύπτει επίσης ότι 13 ασθενείς με βαριάς μορφής γρίπη νοσηλεύτηκαν εκτός ΜΕΘ. Εξ αυτών, όμως, μόλις οι δύο βγήκαν νικητές από αυτήν την περιπέτεια. Οι 11 κατέληξαν.
Τρία παιδιά θύματα της γρίπης
Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), από τους 233 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ από την αρχή του έτους οι 14 ήταν παιδιά, ηλικίας λίγων μηνών έως και 16 χρόνων.
Σήμερα οι ανήλικοι ασθενείς με γρίπη που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ είναι 4. Επτά παιδιά έχουν λάβει εξιτήριο από τη ΜΕΘ και τρία έχουν χάσει τη μάχη για τη ζωή. Τα δύο εξ αυτών είχαν υποκείμενο νόσημα και το τρίτο καταγράφηκε ως υγιές παιδί – θύμα της γρίπης.
Ανεμβολίαστοι οι ασθενείς στις ΜΕΘ
Το αντιγριπικό εμβόλιο, το μοναδικό ισχυρό όπλο προφύλαξης έναντι των ιών της γρίπης, εφέτος στην χώρα μας, έχει «απενεργοποιηθεί» εξαιτίας της άρνησης των Ελλήνων να το κάνουν. Είτε από αδιαφορία είτε από άγνοια οι βασικές ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να λαμβάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο κάθε χρόνο, δηλαδή οι ηλικιωμένοι, οι χρονίως πάσχοντες, οι έγκυες, οι επαγγελματίες υγείας, δεν έχουν εμβολιαστεί.
Το χαμηλό εμβολιαστικό ποσοστό μαρτυρούν και τα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σε σύνολο 200 ασθενών με γρίπη που νοσηλεύτηκαν ή νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (για τους 33 δεν υπάρχουν στοιχεία), μόλις οι 10 είχαν εμβολιαστεί! Πρόκειται για το 5% των βαρέως ασθενών που μπήκαν στις ΜΕΘ. Από αυτούς τους δέκα που είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο, οι τέσσερις κατέληξαν και οι έξι κατάφεραν να βγουν από τις ΜΕΘ.
agioritikovima.gr

Αρχ. Αλβανίας: Όνειρό μου να σιωπήσω σε ένα κελί και να είμαι ο μοναχός Τασος-Τι λέει για την ασθένειά του

Αρχ. Αλβανίας: Όνειρό μου να σιωπήσω σε ένα κελί και να είμαι ο μοναχός Τασος-Τι λέει για την ασθένειά του

Εκ βαθέων εξομολόγηση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου για την υγεία του στην Κάτια Τσιμπλάκη-CNN Greece
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, στο τρίτο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο CNN Greece κάνει εκ βαθέων εξομολόγηση.
Μιλά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Αποκαλύπτει ότι είχε την αίσθηση ότι έφτανε σε μια χαράδρα, αλλά η πίστη του τον οδηγούσε στο ξέφωτο.
Τον ρωτήσαμε για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί, όταν έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας, όταν επλήγη από ελονοσία στην Αφρική και εάν υπήρξαν στιγμές που λύγισε, θυμίζοντάς του μια παλαιότερη δήλωσή του «εγώ δεν κληρονόμησα ένα θρόνο αλλά σηκώνω ένα σταυρό».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, μιλά για τα θαύματα που βίωσε ο ίδιος προσωπικά και για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, στα μάτια, στη σπονδυλική στήλη και το άσθμα. Αποκαλύπτει ότι έφτασε σε στιγμές πλήρους αδυναμίας, λόγω της κήλης που είχε στην σπονδυλική στήλη αλλά ανέκαμψε. Ωστόσο, όπως λέει στο CNN Greece, μιλά για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο για να ενθαρρύνει τους συνανθρώπους μας που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά.
 
Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής, να ξέρεις ότι αντιμετωπίζεις το τέλος και να λες: «Θεέ μου η ζωή μου είναι στα χέρια Σου»
«...Ήμουν σε μία χαράδρα και κατόπιν ο Θεός έδειχνε ένα μονοπάτι και ανεβαίναμε πάλι σε ένα ξέφωτο. Και δοξάζω το Θεό για αυτό. Αυτό το οποίο με στήριξε είναι η αίσθηση ότι δεν έκανα κάτι για τον εαυτό μου, αλλά είχα μία αποστολή.
Πήγαινα απλά με όλη μου την καρδιά προσευχόμουν. Και πρέπει να πω ότι έχω δει πολλά τέτοια θαύματα στη ζωή μου, όχι από αυτά που περιγράφονται για να κάνουν εντύπωση, αλλά από αυτά που ήσουν σε πλήρη αδυναμία και στο τέλος ξαναγυρίζεις πάλι.
Αλλοίμονο στους ανθρώπους που δεν έχουν πονέσει. Δεν έχουν περάσει δυσκολίες. Είναι σκληροί. Μόνο ο πόνος μας κάνει να καταλαβαίνουμε τους άλλους και να είμαστε πιο ώριμοι. Να μην ανησυχούμε για τον πόνο. Μας κάνει πιο ώριμους.
Ήδη τον προηγούμενο χρόνο από το Πάσχα μέχρι το Καλοκαίρι δεν μπορούσα να σταθώ. Είχα ένα πρόβλημα με μία κήλη στη σπονδυλική στήλη.
Στη ζωή την ανθρώπινη δεν πηγαίνουν όλα ομαλά η πορεία μας δεν είναι σαν ένα βουνό, όπως το Κιλιμάντζαρο, που πηγαίνει πάνω.
Είναι σαν τα δικά μας βουνά, σαν τον Παρνασσό, που έχει χαράδρες, κορφές, ξέφωτα. Αυτή είναι η ζωή μας και αυτή είναι η ομορφιά. Να ξέρεις κανείς ότι κάθε μέρα αντιμετωπίζεις το τέλος και να λες Θεέ μου στα χέρια Σου είμαι και να συνεχίζεις. Έτσι καταλαβαίνεις και τους άλλους.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες είναι από το περιβάλλον σου

Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, «εξομολογείται» στο CNN Greece τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από το περιβάλλον του. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι άλλες δυσκολίες οι οποίες έρχονται από το στενό σου περιβάλλον και οι οποίες μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάμψη σε απογοήτευση. Από εκεί που περιμένεις μια βοήθεια δεν έρχεται, έρχεται το αντίθετο ή από εκεί που έχεις βοηθήσει έρχεται η αγνωμοσύνη. Όλα αυτά κουράζουν. Αλλά, όλα αυτά ωριμάζουν τους ανθρώπους.
Η ελευθερία από την πικρία, την αγανάκτηση και το παράπονο είναι πολύ ουσιαστικές μορφές ελευθερίας.
Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και από την απαίτηση ευγνωμοσύνης απέναντι στον άλλο. Να προσφέρουμε την ευχαριστία μας αλλά να μην έχουμε την απαίτηση να μας δίνουν ευγνωμοσύνη. Να μην φανταζόμαστε ότι από παντού θα έχουμε κοινή αποδοχή.
Υπάρχουν άνθρωποι που μας παρεξηγούν. Σχολιάζουν δυσμενώς και αυτά μας πικραίνουν".

...Να σιωπήσω σε ένα κελί και να είμαι ο μοναχός Τασος

Αρχ. Αλβανίας: Όνειρό μου να σιωπήσω σε ένα κελί και να είμαι ο μοναχός Τασος-Τι λέει για την ασθένειά του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρωτήσαμε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας για ένα όνειρό του που δεν έχει υλοποιήσει. Η απάντησή του μας αφόπλισε: «Το όνειρό μου είναι να σιωπήσω απόλυτα σε ένα κελί και να είμαι ο απλός μοναχός Τάσος, αλλά δεν ξέρω εάν θα το προλάβω αυτό».
Υπάρχουν όμως και άλλα όνειρά που αφορούν το έργο του στην Εκκλησία της Αλβανίας, όπως την αποπεράτωση ενός υδροηλεκτρικού έργου και την ίδρυση Πανεπιστημιούπολης.
«...Χρειάζεται να έχουμε και οικονομική ανεξαρτησία. Αυτή δεν έχουμε εδώ και τόσο καιρό. Είμαστε αναγκασμένοι να συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό μας με δωρεές. Σκεφθήκαμε να κάνουμε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Όμως τα χρήματα δεν θα τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας αλλά τα προσφέρουμε στους φτωχούς».
"Υπάρχουν πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, που αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα χωρίς να σκέφτονται τους άλλους που είναι πιο φτωχοί και πιο πονεμένοι. Δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο από τη δική μας Eκκλησία, στην οποία αρχίσαμε και μας βοήθησαν άνθρωποι από το μηδέν".
 
Ρωτήσαμε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας πώς αποφάσισε να γράψει βιβλία και για τις άλλες θρησκείες, όπως το Ισλάμ, τον Ινδουισμό και τις Αφρικανικές Θρησκείες.
«Πήγα στην Αλβανία σε μεγάλη ηλικία 62 ετών, όταν ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της ιστορίας των θρησκευμάτων, δηλαδή των άλλων θρησκειών για είκοσι χρόνια... Η διατριβή μου ήταν για τα Αφρικανικά Θρησκεύματα και έτσι είχα άμεση επαφή με τις ζωντανές θρησκείες», είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι έχει συνεχή επαφή με τις άλλες θρησκείες φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον διαθρησκειακό διάλογο που συμμετέχει και υποστηρίζει.
«Όλη αυτή η δραστηριότητα μας αναγκάζει με σοβαρότητα και σεβασμό να προσέχουμε τις απόψεις των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων για αυτό υπάρχει αυτή η συγγραφική δραστηριότητα».
Θα περάσουμε την κρίση, μόνο με περισσότερη γνώση, σοφία, διάθεση ανανεώσεως και μεταμορφώσεων
 
O Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος κάνει και την αυτοκριτική για το ρόλο των εκκλησιών που περιορίζονται μόνο σε κριτική. «Η εκκλησία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε κριτική για τους άλλους. Πρέπει να φέρει ένα μήνυμα ελπίδας. Υπάρχει ελπίδα βρε παιδιά. Δεν τέλειωσε η ιστορία με τις δυσκολίες μας».
Και ολοκληρώνει ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, τη συνέντευξή του στο CNN Greece λέγοντας: «Θα περάσουμε την κρίση, μόνο με περισσότερη γνώση, περισσότερη σοφία, περισσότερη διάθεση ανανεώσεως και μεταμορφώσεων». 
agioritikovima.gr

Προσευχή στον Ιησού Χριστό

Aγίου Νικοδήμου Αγιορείτου
Ιησού, Σύ που δημιούργησες τούς Αγγέλους, καί είσαι Κύριος αυτών των άυλων όντων, που σε δοξολογούν ασίγητα, Σε δοξολογώ, Ιησού, πού καλλώπισες όλα τα κτίσματα, Σ΄ευχαριστώ, γιατί με το λογικό που μου έδωσες τα βλέπω και τα χαίρομαι.
Ιησού, που μ΄ένα Σου νεύμα έφτιαξες τον ουρανό, εξομολογούμαι ότι με το βάρος των αμαρτιών μου δεν μπορώ να σηκώσω το βλέμμα να τον δω.
Ιησού, που κατασκεύασες τον ήλιο και τη σελήνη, φώτισε την ψυχή μου.
Ιησού, που διακόσμησες τον ουρανό με τ΄άστρα, κόσμησέ με, με τα χαρίσματά Σου.
Ιησού, που ζωγράφισες τη γη με τα πολύχρωμα κι ευωδιαστά λουλούδια, κάνε να βλαστάνει κι η ψυχή μου άνθη των αρετών.
Ιησού, που έκανες να βγάζουν τα δέντρα διάφορους ωραίους καρπούς, πλούτισέ με, με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
agioritikovima,gr

Τιμήθηκε στη Μονή Πεντέλης ο Προστάτης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Άγιος Φώτιος (ΦΩΤΟ)

see more
http://ekklisiaonline.gr/ekklisisiaellados/item/11142-timithike-sti-moni-pentelis-o-prostatis-tis-ieras-synodou-tis-ekklisias-tis-ellados-agios-fotios-foto