20 Ιανουαρίου 2015

364


Εκλογές στην Ελλάδα και Απόδημοι Έλληνες,ΜέροςV -Επιμένουν για την ψήφο οι Απόδημοι – Επιστολή Όλγας Σαραντοπούλου /En

Panhellenic Post - The Online Newspaper of Hellenism 
http://PanhellenicPost.com
Με επιστολή της η γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Δρ Όλγα Σαραντοπούλου αναφέρεται στα προβλήματα και τα αιτήματα που απασχολούν σήμερα τον Απόδημο Ελληνισμό και  πάνω στα οποία, όπως λέει, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι Έλληνες πολιτικοί ώστε να δοθεί, επιτέλους λύση σε χρονίζοντα προβλήματα όπως είναι η ψήφος των Αποδήμων, το φορολογικό, το ζήτημα της ταυτότητας ομογενούς κ.α..
Στην επιστολή της -που είναι γραμμένη στα ελληνικά και τα αγγλικά, η κυρία Σαραντοπούλου καταγγέλλει τις ελληνικές κυβερνήσεις και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα,  ότι αδιαφορούν, ουσιαστικά, για τα προβλήματα των ομογενών. “Είναι πράγματι λυπηρό για την Ομογένεια το γεγονός ότι ούτε οι Κυβερνήσεις, αλλά ούτε και κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στις προεκλογικές τους ομιλίες, συμπεριέλαβαν έστω και ακροθιγώς το μέγα αυτό θέμα της ψήφου των Αποδήμων. Απλώς το αγνόησαν¨, τονίζει η γραμματέας του ΣΑΕ.
Σε άλλο σημείο της επιστολής της αναφέρει: “Η Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει την Ομογένεια στον στρατηγικό σχεδιασμό της για το μέλλον της Πατρίδoς καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο, ζωτικό και δυναμικό κομμάτι του εθνικού κορμού”.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής της κυρίας Σαραντοπούλου, έχει ως ακολούθως:
<<
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕ
Dr.Olga Sarantopoulos – Secretary World SAE

Βιέννη, 20η Ιανουαρίου 2015

Δρ.΄Ολγα Σαραντοπούλου:
Άλυτα παραμένουν τα ζωτικά θέματα της Ομογένειας
Ενώ η Ελλάδα προσέρχεται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις κάλπες για τίς πρόωρες και ίσως τις πιο κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές στην μεταπολιτευτική της ιστορία, δεν μπορούμε παρά να επανέλθουμε στο μέγα θέμα της ψήφου των Αποδήμων Ελλήνων.
Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν διάφορες προσπάθειες ώστε να υλοποιηθεί επιτέλους η επιταγή του Συντάγματος (άρθρο 51) που ορίζει πως «Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.»
Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν μέχρι σήμερα τα δέοντα. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος δεν έλαβε υπόψη, για άλλη μία φορά, το πάγιο αυτό αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού.
Σήμερα, όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν στους πολίτες των που διαμένουν στο εξωτερικό το δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Οι Ομογενείς και Απόδημοι αυτών των χωρών ψηφίζουν είτε με την μέθοδο της επιστολικής ψήφου, είτε σε εκλογικά τμήματα που οργανώνονται στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές, είτε με συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων. Επιπλέον, ορισμένες χώρες παρέχουν τη δυνατότητα χρήσεως της ηλεκτρονικής ψήφου. Να επισημανθεί, επίσης, ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιπροσθέτως θεσμοθετήσει την εκλογή και εκπροσώπων των αποδήμων πολιτών τους στα εθνικά τους Κοινοβούλια (π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία) .
Κάποιες παλαιότερες προσπάθειες δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία βουλευτών, με αποτέλεσμα να μην ψηφισθούν τα σχετικά Νομοσχέδια. Έκτοτε το θέμα πέρασε στις ελληνικές πολιτικές καλένδες. Οι Έλληνες ψηφοφόροι του Εξωτερικού, όμως, συνεχίζουν να έχουν την απαίτηση να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της γενέτειρας. Το μόνο που απομένει είναι η ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχετικού εκτελεστικού νόμου.
Είναι πράγματι λυπηρό για την Ομογένεια το γεγονός ότι ούτε οι Κυβερνήσεις, αλλά ούτε και κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στις προεκλογικές τους ομιλίες, συμπεριέλαβαν έστω και ακροθιγώς το μέγα αυτό θέμα της ψήφου των Αποδήμων. Απλώς το αγνόησαν. Και μόνον στο “παρά πέντε”, οχληθέντες από ομογενείς δημοσιογράφους, με συνεντεύξεις σκιαγράφησαν τις θέσεις τους. Και πάλι, όμως, ακούσαμε ευχολόγια και όχι συγκεκριμένα σχέδια λύσεων. Και μακριά, φυσικά, από δεσμεύσεις…
Κι όμως, η μεγάλη δεξαμενή των Αποδήμων, αυτό το υγιές κομμάτι του Ελληνισμού, θα μπορούσε να αποτελέσει την ανανεωτική πνοή στη δημόσια ζωή της γενέτειρας, που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχει η Πατρίδα μας!
Είναι πλέον καιρός να κατανοήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα μπορεί να βοηθηθεί τα μέγιστα απο τον Απόδημο Ελληνισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά και υποχρέωση της Πατρίδoς, είναι να αγκαλιάσει τους ξενητεμένους Ελληνες σε μία αμφίδρομη σχέση αλληλοϋποστήριξης και αλληλοσεβασμού.
Υπάρχουν πολλά δίκαια αιτήματα των Oμογενών τα οποία εκκρεμούν και τα οποία αφορούν στην παιδεία, τη φορολογία, τις συντάξεις παλιννοστούντων, την ταυτότητα Ομογενούς αλλά και την αποκατάσταση των μικροομολογιούχων. Όλα αυτά αλλά και αρκετά άλλα, όπως η στήριξη των εθνικών θεμάτων και διεκδικήσεων, είναι αναγκαίο να προσεγγιστούν με σοβαρότητα έτσι ώστε να δοθούν, επιτέλους, σωστές λύσεις.
Η Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει την Ομογένεια στον στρατηγικό σχεδιασμό της για το μέλλον της Πατρίδoς καθώς αυτή αποτελεί αναπόσπαστο, ζωτικό και δυναμικό κομμάτι του εθνικού κορμού.
Μόνο έτσι θα δραστηριοποιηθεί ξανά ο Ελληνισμός του Εξωτερικού και θα βοηθήσει ολόψυχα στην ανάσχεση του αρνητικού κλίματος και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδoς.
Κάθε άλλη κίνηση εκ μέρους του μητροπολιτικού κέντρου ή τυχόν αδράνεια του, θα αποβεί εις βάρος και των δύο πλευρών, και της Πατρίδoς και της Ομογένειας.

Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας Παγκοσμίου Συμβουλιου Απόδημου Ελληνισμού
\
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕ
Dr.Olga Sarantopoulos – Secretary World SAE

Vienna, 20th of January 2015

Dr. Olga Sarantopoulos:
Unresolved remain the vital issues of the Omogeneia

While Greece is coming Sunday, January 25, at the polls for early and perhaps the most critical parliamentary elections after 1974, we can only return to the major issue of the right to vote for Greeks Abroad.

Recall that in recent years several attempts have been made to finally implement the requirement of the Constitution (Article 51) that states “A law passed by a majority of two thirds of the total number of MPs may specify the regulations on the voting by voters outside the Territory”.
Unfortunately, these efforts did not yield the necessary. Our only regret is that the Greek politicians failed, once again, to take into consideration the standard request of the Omogeneia.

Today, almost all European Union countries grant their citizens living abroad the right to vote for the national parliamentary elections.
The Expatriates of these countries vote either by the process of postal voting either at polling stations organized in local embassies and consular offices, or a combination of these two methods. In addition, some countries allow the use of electronic voting. Be noted, also, that some European countries have additionally introduced the election of representatives of expatriate citizens in their national parliaments (eg. Italy, Portugal, France).

In Greece some past efforts did not achieve the required majority MPs, resulting not voted on the bill. Since then the issue passed in Greek calends policies.
Greek voters abroad, however, continue to require that their right, to participate in the political life of their Motherland, is respected. All that remains is the adoption by the Greek Parliament of the corresponding implementing law.

It is indeed unfortunate for the Greek community, the fact that neither the governments, nor any of the opposition parties in their election speeches, included, even briefly, this major issue of the right to vote abroad for Expatriates. They just ignored it. And only “in the eleventh hour”,when asked by expatriate journalists, they outlined in interviews their positions. Again, however, we heard wishful thoughts rather than specific solutions projects. And off course far away from commitments …

Yet, the vast reservoir of Expatriates, this healthy part of Hellenism, could be the refreshing breath in the public life of the country that so much is needed for our Motherland!
It is time for all to understand, that Greece can be supported greatly by the Greeks Abroad. A necessary condition, but obligation of the Motherland, is to embrace the Omogeneia in a reciprocal relationship of mutual support and mutual respect.

There are many legitimate demands of the Expatriates that are pending and which relate to education, taxation, pensions of repatriated, identity card for Omogenis,
and the compensation of the small savers bondholders. All these important issues and many others,as the support of the national questions and revendications, it is necessary to approach them seriously so as to give, finally, the right solutions.

Greece should include the Expatriates in the strategic planning for the future of the country, as the Greeks living abroad represent an integral, vital and dynamic part of the national body. Only in this way our people around the globe will be active again and contribute wholeheartedly to reverse the negative climate and support the development path of Greece.

Any other action or inaction by the Motherland, will harm both sides, the “Patrida” and the “Omogeneia”.

Dr. Olga Sarantopoulos
Secretary of the World Council of Hellenes Abroad