15 Δεκεμβρίου 2016

Ο 13ος μισθός εκεί όπου αυτός καταβάλλεται αποτελεί μέρος του μισθού και ως αποτέλεσμα προστατεύεται από σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας με χθεσινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζομένου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων της περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας.

Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς της καταβολής του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας, αναφέρει το υπουργείο, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι 15.000 ευρώ ή και οι δυο ποινές μαζί.
Επιπλέον, καταλήγει το Υπουργείο Εργασίας, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σε αυτούς ποσά που αντιστοιχούν στον 13ο μισθό.

tilegrafima