11 Μαρτίου 2017

Ναυλοσύμφωνα για δυο φορτηγά πλοία εξασφάλισε η Diana Shipping


Συμφωνίες χρονοναύλωσης για δύο φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου σύναψε, μέσω μιας θυγατρικής της, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρείας Diana Shipping με δύο εταιρείες από την Σιγκαπούρη και την Ολλανδία.
Η συμφωνία αφορά το κατασκευής 2012 και χωρητικότητας 206,040 dwt Newcastlemax M/V Philadelphia και το κατασκευής 2005 και χωρητικότητας 73,691 dwt M/V Calipso.
Το M/V Philadelphia θα ναυλωθεί στην Koch Shipping από τη Σιγκαπούρη για μια περίοδο ελάχιστης διάρκειας δέκα μηνών και μέγιστης διάρκειας δεκατριών μηνών, έναντι 15.500 δολαρίων την ημέρα.
Το M/V Calipso θα ναυλωθεί στην Ολλανδική Transgrain Shipping έναντι 9.000 δολαρίων ημερησίως για μια περίοδο από 11 ως 14 μήνες.
Η Diana Shipping ανέφερε ότι και οι δύο συμφωνίες ναύλωσης, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 14 Μαρτίου 2017, αναμένεται να τις αποφέρουν περίπου 7,49 εκατ. δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο των χρονοναυλώσεων.
Ο στόλος της ελληνικής ναυτιλιακής αυτή τη στιγμή αποτελείται από 48 πλοία ξηρού χύδην (4 Newcastlemax, 14 Capesize, 3 Post-Panamax, 4 Kamsarmax και 23 Panamax), με συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 5,7 εκατομμύρια dwt και μέσο όρο ηλικίας των πλοίων τα 7,77 χρόνια.
e-naytilia