27 Ιουλίου 2018

Cairo became the first city in Africa to attract investment, according to the UN, for the three-year period 2013-2016

Το Κάιρο αναδείχτηκε πρώτη πόλη στην Αφρική στην προσέλκυση επενδύσεων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, για την τριετία 2013-2016