6 Μαρτίου 2012

Προς νέο ψαλίδι στις συντάξεις

Σε νέα μείωση έως 20% για κύριες συντάξεις άνω των 1.000-1.100 ευρώ οδηγεί η μαύρη τρύπα 9 δισ. ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ στον χορό των περικοπών μπαίνουν και τα εφάπαξ.
Οι αριθμοί τρομάζουν την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το τελευταίο τρίμηνο του 2012 το ασφαλιστικό σύστημα με δυσκολία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και αυτό γιατί από την έκρηξη της ανεργίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων, την εισφοροδιαφυγή, τις ελαστικές μορφές εργασίας αλλά και το κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων προκαλείται μαύρη τρύπα 9 δισ. ευρώ για φέτος.


Η ΑΝΕΡΓΙΑ. Οπως χαρακτηριστικά τονίζει στα «ΝΕΑ» ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, μόνο από το άλμα της ανεργίας στο 23%-24% στα τέλη του έτους (1.200.000 άνεργοι) το σύστημα θα ζημιωθεί κατά 6 δισ. ευρώ. Επίσης παρατηρεί ότι ήδη το ΙΚΑ βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση και έχει αντλήσει μέσα σε ένα μήνα το 1 από τα 2 δισ. ευρώ που είχαν εγγραφεί ως επιχορήγηση στον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα όπως προβλέπεται στο νέο Μνημόνιο:
- Τον Σεπτέμβριο θα μειωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ αν δεν έχουν βρεθεί έσοδα από τη μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών υπέρ ΙΚΑ.
- Εως τον Ιούνιο θα μειωθούν τα εφάπαξ με βάση τις αναλογιστικές μελέτες, με στόχο την «εξαφάνιση» των ελλειμμάτων στα Ταμεία Πρόνοιας.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας δείχνουν πως λόγω της αύξησης της ανεργίας και των μειώσεων στους μισθούς επέρχονται ετήσιες απώλειες στο ασφαλιστικό σύστημα 4,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι σημειώνεται αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, ενώ για να εξισορροπηθεί το σύστημα θα έπρεπε να γίνουν μειώσεις κύριων συντάξεων της τάξης του 25% αντί του 12%.


ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ. Και ενώ το Ασφαλιστικό βρίσκεται στο κόκκινο, έρχονται οι νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ηδη δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4051/2012 στο ΦΕΚ και στις συντάξεις Μαΐου γίνονται οι ακόλουθες περικοπές:
- Τα ποσά της κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και καταβάλλονται από τους φορείς του υπουργείου Εργασίας, το Δημόσιο και από την Τράπεζα της Ελλάδος (σ.σ. αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία) μειώνονται κατά 12% από 1-1-2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (2010 και 2011) καθώς και της μείωσης των κύριων συντάξεων (Ν. 4024/2011). Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την προαναφερόμενη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ. Οταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300 ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης, μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.
- Από 1-1-2012 τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το ΝΑΤ μειώνονται κατά 7%.
- Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ (επικουρικό μισθωτών - ΙΚΑ), το ΤΕΑΙΤ (επικουρικό ιδιωτικού τομέα), το ΤΕΑΔΥ (επικουρικό Δημοσίου), καθώς και τους τομείς του: ΤΕΑΠΟΚΑ (εργαζόμενοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης) και ΤΑΔΚΥ (δημοτικών - κοινοτικών υπαλλήλων), ΕΤΑΤ (τραπεζοϋπαλλήλων), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ) και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1-1-2012 ως εξής:
- Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 200 ευρώ.
- Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως και 300 ευρώ μειώνονται κατά 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 225 ευρώ.
- Οι συντάξεις από 300,01 και άνω μειώνονται κατά 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 255 ευρώ.