13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΗΜΟΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΖΕΒΑ

ΕΡΗΜΟΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΖΕΒΑ: