4 Ιανουαρίου 2019

Ο ΧΑΦΙΕΣ: Προφητεία : Ανοίγει η Βίβλος του 2019 – Η χώρα μας...

Ο ΧΑΦΙΕΣ: Προφητεία : Ανοίγει η Βίβλος του 2019 – Η χώρα μας...: Τι θα γίνει γέροντα με τον κόσμο που έχει αγανακτήσει με δαύτους … Σαν μαγεμένοι ψηφίζουν τα Νομοσχέδια το ένα πίσω από τ...