31 Μαρτίου 2019

Μεγάλο θαύμα του Αγίου Εφραίμ σε αστυνομικό - BINTEO

Μεγάλο θαύμα του Αγίου Εφραίμ σε αστυνομικό - BINTEO: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.