10 Μαρτίου 2019

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΣΤ