13 Σεπτεμβρίου 2017

Μια Πατρίδα, ένας Πρόεδρος... Bashar Al Assad

Μια Πατρίδα, ένας Πρόεδρος... Bashar Al Assad: ...που Αντιστάθηκαν και τελείωσαν την 'αραβική άνοιξη made in USA'!