9 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ - ΒΙΝΤΕΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ - ΒΙΝΤΕΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.