30 Απριλίου 2018

Σκόπια: «Δημοκρατία της Μακεδονίας» erga omnes!  1. Σκόπια: «Δημοκρατία της Μακεδονίας» erga omnes!: «Ένα ισχυρό μήνυμα οι πολίτες των Σκοπίων έστειλαν χθες σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στη διεθνή κοινότητα. Οι ίδιοι οι πολίτες είπαν ποι...