5 Μαΐου 2017

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

Πτωτικές ήταν οι τάσεις της ναυλαγοράς σε όλα τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 24-28 Απριλίου 2017, με την μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στα πλοία τύπου Panamax.
Capesize
Μείωση της δραστηριότητας παρατηρήθηκε στην αγορά, σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, για πλοία τύπου Capesize την εβδομάδα που πέρασε σε διαδρομές από την περιοχή της Νοτίου Αφρικής, με εξαίρεση την διαδρομή από το Richards Bay προς την Ινδία όπου υπήρξαν λίγα φορτία κάρβουνου. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η δραστηριότητα της αγοράς στην Δυτική Αυστραλία στην αρχή της εβδομάδας που πέρασε, όμως στη συνέχεια βελτιώθηκε.
Ενδεικτικές συμφωνίες που αναφέρθηκαν ήταν για φορτίο 170.000 10% από το Tubarao προς το Qingdao με ημερομηνίες το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου στα $12,85 ανά τόνο, για ένα άλλο φορτίο 170.000 10% από το Port Hedland προς το Qingdao για τις 10 Μαΐου στα $6,10 ανά τόνο και για φορτίο 170.000 10% από το Dampier προς το Qingdao το πρώτο δεκαήμερο Μαΐου, στα $12,85 ανά τόνο.
Έλλη Πατέρα
Σε χρονοναύλωση αναφέρθηκε πλοίο χωρητικότητας 179.000-dwt/κατασκευής 2014 με παράδοση στην Κίνα στα τέλη Απριλίου για ταξίδι μέσω Ανατολικής και Δυτικής Αυστραλίας στα $16.000 και $16.250 ημερησίως αντίστοιχα και επαναπαράδοση στην Ασία.
Ο γενικός μέσος όρος ημερησίων εσόδων στην spot αγορά παρουσίασε οριακή άνοδο της τάξεως του 3%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα $14.179 ημερησίως.
Panamax
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην περιοχή του Ειρηνικού παρατηρήθηκε ότι για τα πλοία τύπου Panamax οι τιμές των ναύλων βρέθηκαν υπό πίεση την εβδομάδα που πέρασε, κυρίως λόγω του περιορισμένου αριθμού νέων φορτίων και της αυξημένης προσφοράς διαθέσιμου τονάζ. Επιπροσθέτως, η δραστηριότητα της αγοράς σε διαδρομές από την Ινδονησία ήταν μειωμένη, ενώ η στήριξη που παρείχε η αγορά με φορτία από τις ανατολικές ακτές της Νοτίου Αμερικής παρουσίασαν σημάδια χαλάρωσης.
Ενδεικτικές ναυλώσεις που αναφέρθηκαν ήταν για πλοίο χωρητικότητας 80.500-dwt/κατασκευής 2012 με παράδοση στις Ανατολικές Ακτές της Νοτίου Αμερικής στα μέσα Μαΐου και επαναπαράδοση στην Σιγκαπούρη-Ιαπωνία στα $11.500 ημερησίως (+ $500.000 ΒΒ), για ένα άλλο πλοίο χωρητικότητας 74.500-dwt/κατασκευής 2007 με παράδοση στο Montoir για ταξίδι μέσω των Βόρειων Ακτών της Νοτίου Αμερικής και επαναπαράδοση στην Σιγκαπούρη-Ιαπωνία στα $13.500 ημερησίως και για ένα πλοίο χωρητικότητας 81.200-dwt/κατασκευής 2015 με παράδοση στην Ιαπωνία στις αρχές Μαΐου για ταξίδι μέσω του Βόρειου Ειρηνικού και επαναπαράδοση στην Νότια Κίνα στα $10.750 ημερησίως.
Ο γενικός μέσος όρος ημερησίων εσόδων στην spot αγορά παρουσίασε πτώση κατά 17%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα $10.244 ημερησίως και σε χρονοναύλωση στα $9.325 ημερησίως με πτώση της τάξεως του 21%.
Supramax/Handysize
Γενικά, το κλίμα της αγοράς κατά την διάρκειας της εβδομάδας που πέρασε ήταν αρνητικό και σε υποτονικούς ρυθμούς με περιορισμένο αριθμό νέων φορτίων, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε αυξημένος όγκος διαθέσιμου τονάζ, ασκώντας έτσι πίεση στις τιμές των ναύλων σε πλοία τύπου Supramax στην Ασία και τον Ατλαντικό. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ότι η πρόσφατη αύξηση στις τιμές των ναύλων στην διαδρομή από την Μεσόγειο προς την Δυτική Αφρική παρουσίασε επίσης πτωτική πορεία στα Supramaxes και στα Handysizes με τις τελευταίες συμφωνίες να ολοκληρώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Στα Supramaxes, ενδεικτικές ναυλώσεις που αναφέρθηκαν ήταν για πλοίο χωρητικότητας 63.400-dwt/κατασκευής 2014 με παράδοση στο Amsterdam για ταξίδι μέσω του Continent και επαναπαράδοση στην Σιγκαπούρη-Ιαπωνία στα $17.000 ημερησίως, για ένα άλλο πλοίο χωρητικότητας 58.300-dwt/κατασκευής 2010 με παράδοση στην Σιγκαπούρη για ταξίδι μέσω της Αυστραλίας και επαναπαράδοση στην Κίνα στα $9.600 ημερησίως και επίσης για ένα πλοίο χωρητικότητας 56.800-dwt/κατασκευής 2009 με παράδοση στο Batangas για ταξίδι μέσω των Φιλιππίνων και επαναπαράδοση στην Σιγκαπούρη στα $7.500 ημερησίως.
Στα Handysizes, ενδεικτικές ναυλώσεις που αναφέρθηκαν ήταν για πλοίο χωρητικότητας 34.000-dwt/κατασκευής 2010 με παράδοση στην Αλεξάνδρεια για τον Κόλπο της Αμερικής στα $7.500 ημερησίως για τις πρώτες 45 ημέρες, για ένα άλλο πλοίο χωρητικότητας 32.600-dwt/κατασκευής 2009 με παράδοση στο Skaw για ταξίδι προς την Ανατολική Μεσόγειο με φορτίο ξυλείας στα $11.000 ημερησίως, ενώ αδελφό πλοίο ναυλώθηκε με παράδοση στο New Amsterdam για τη Μαύρη Θάλασσα στα $9.500 ημερησίως.
Ο γενικός μέσος όρος ημερησίων εσόδων σε χρονοναύλωση στα πλοία τύπου Supramax παρουσίασε πτώση της τάξεως του 5%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα $10.563 ημερησίως και στην spot αγορά, οριακή πτώση κατά 7% στα $10.710.  Στα πλοία τύπου Handysize, ο μέσος όρος ημερησίων εσόδων παρουσίασε οριακή πτώση της τάξεως του 3%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα $8.292 ημερησίως.
mononews