6 Φεβρουαρίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ “ΑΚΡΙΤΑ” ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΗ ΤΣΑΠΑΡΗ

Το παρακάτω ψήφισμα εξέδωσε η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας στη μνήμη του μεγάλου “ακρίτα” της Αλεξανδρινής παροικίας, Περικλή Τσάπαρη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής μετά βαθύτατης θλίψεως επληροφορήθησαν το θάνατο του αγαπητού συμπαροίκου και μέλους της Ε.Κ.Α. Περικλή Τσάπαρη.
Συνελθούσα δε εκτάκτως ψηφίζει:
  1. Η κηδεία θα γίνει δαπάνη της Ε.Κ.Α.
  2. Να εκπροσωπήσουν την Κοινότητα στην κηδεία ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής.
  3. Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού.
  4. Να διατεθεί το ποσό των 10.000 Λ.Αιγ. υπέρ του Κοινοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» στη μνήμη του μεταστάντος.
  5. Να σταλεί συλλυπητήριος επιστολή στην οικογένεια του μεταστάντος.
  6. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΚΑΣ

πηγη http://ekalexandria.com/?p=2923