4 Φεβρουαρίου 2015

Η ""ΜΑΥΡΟΥΚΑ"ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΙΤΕΛ (N.Y) ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ