19 Νοεμβρίου 2015

Αλλαγές, χειροτονία και προαγωγή από τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Αλλαγές, χειροτονία και προαγωγή από τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Σε αρκετές αλλαγές προχωρά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, έτσι όπως αυτές αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει συγκεκριμένα:
Την Τρίτην, 4ην / 17ην Νοεμβρίου 2015, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα εις Συνεδρίαν αυτής υπό την Προεδρίαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, επελήφθη και άλλων θεμάτων του Πατριαρχείου και των κάτωθι:
Προήγαγε τον ηγούμενον της Γεθσημανής Αρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον εις την θέσιν του Γέροντος Καμαράση και Συνοδικού και Ταμίου του Ιερού ημών Κοινού, Προέδρου της Επιτροπής του Κοιμητηρίου της Αγίας Σιών και Υπευθύνου της Πινακοθήκης.
Απεφάσισε την εις ιερέα χειροτονίαν του Ιεροδιακόνου Διονυσίου και τον διορισμόν αυτού ως ηγουμένου της εν Τιβεριάδι Ιεράς Μονής των Αγίων Αποστόλων του Πατριαρχείου.
Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην π. Χρύσανθον ως Γραμματέα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πατριαρχείου.
Προήγαγε τον π. Αθανάσιον Κακίς εις Αρχιμανδρίτην και διώρισε αυτόν ως ηγούμενον της Αραβοφώνου Κοινότητος εις Ζάρκαν της Ιορδανίας.

agioritikovima.gr