24 Ιουνίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ


ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ Η Α.Θ.Μ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β' ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟ κ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ