10 Νοεμβρίου 2015

Ξεκίνησαν έλεγχοι στις καταθέσεις – Ποιοί κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο 33%

Καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα και ακόμα ακόμα μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια εξετάζουν ελεγκτές της Εφορίας και αν διαπιστώσουν πως έχουν προέλθει από παράνομη, αδικαιολόγητη ή άγνωστη αιτία επιβάλουν φόρο 33% στους φορολογούμενους.

Με φόρο σοκ απειλούνται όσοι φορολογούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο του ''Πόθεν Έσχες'' και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν κάθε προσαύξηση της περιουσίας τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελεγκτές της Εφορίας ότι βρουν το θεωρούν κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και το φορολογούν με συντελεστή 33%.
Όταν κάνει λόγο η Εφορία για προσαύξηση της περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος τότε εννοεί:
- Οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη
- Τραπεζικές καταθέσεις αλλά και μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια
Στις περιπτώσεις αυτές μόνη άμυνα του φορολογούμενου, σύμφωνα με την Ημερησία, είναι να αποδείξει την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα προσκομίζοντας νόμιμα δικαιολογητικά και έγγραφα.
Από τους ελέγχους που έχει κάνει εως τώρα η Εφορία όμωςπροέκυψαν μεγάλα προβλήματα με τις τραπεζικές καταθέσεις. Γιατί φορολογούμενοι χρεώθηκαν με πρόσθετο εισόδημα καθώς οι ελεγκτές θεωρούσαν κάθε κατάθεση ποσού σε λογαριασμό τους ως νέο εισόδημα, παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα ποσά είχαν προηγουμένως αναληφθεί από άλλους λογαριασμούς των ίδιων προσώπων.
Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έβγαλε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες στους φοροελεγκτές, ώστε να ξεχωρίζουν πότε είναι αδικαιολόγητη η προσαύξηση περιουσίας ενός φορολογούμενου.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως δεν αντίκειται στη φορολογική νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή του συνόλου αυτών και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων.
Πηγή Ημερησία