21 Μαΐου 2016

Yπογράφτηκε η συνθήκη για την ελεύθερη διακίνηση πολιτών μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας

Η πληροφορία αποκαλύφθηκε στην επίσημη γαλλόφωνη εφημερίδα την Παρασκευή 20 Μαίου:

«COM (2016) 279 final. – Πρόταση διακανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιώντας τον κανονισμό  (CE) n° 539/2001 καθορίζοντας τη λίστα των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι υποβάλονται στην υποχρέωση της visa για να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών και η λίστα αυτών των οποίων οι υπήκοοι εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση (Tουρκία). » (Radiovl.fr 20/5/16 turquie-news)
www.dimpenews.com