3 Ιουνίου 2017

Τι κερδίζουν οι συνεπείς δανειολήπτες από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ένα ποσό ως επιβράβευση επιστρέφει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους συνεπείς δανειολήπτες. ΠΡΟΣΟΧΗ, όμως, επειδή τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στον λογαριασμό, που 
έχετε δηλώσει, εάν δεν το έχετε κάνει, να το πράξετε άμεσα.
Δείτε το σχετικό έγγραφο:
bloko.gr