12 Αυγούστου 2016

Ο νέος Πρόξενος της Ελλάδα στα Ιεροσόλυμα επισκέπτεται το Πατριαρχείο -

Την Πέμπτην, 29ην Ιουλίου/11ην Αυγούστου 2016, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ο νέος Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα, κ. Χρήστος Σοφιανόπουλος, συνοδευόμενος υπό του φέροντος τον βαθμόν Προξένου κ. Βασιλείου Κοίνη.
Τον νέον Πρόξενον, επισκεφθέντα το Πατριαρχείον επί τη αναλήψει των καθηκόντων αυτού, εδέχθη ενθέρμως η Α. Θ. Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ομίλησεν εις τον Γενικόν Πρόξενον περί της επικρατούσης ρευστής και ασταθούς πολιτικής και θρησκευτικής καταστάσεως εις τα Ιεροσόλυμα και περί της συμβολής του Πατριαρχείου εις την ειρηνικήν ρύθμισιν της καταστάσεως αυτής διά της εξασκήσεως του ειρηνευτικού και διαλλακτικού ρόλου αυτού ως εμφαίνεται εκ του ηγετικού ρόλου, τον οποίον έχει εις το Συμβούλιον Εκκλησιών της Αγίας Γης, και εις την πρωτοβουλίαν, την οποίαν ανέλαβε προσφάτως διά την επίλυσην της διαφοράς μεταξύ Κοπτών και Αιθιόπων εις το Μοναστήριον Ντερ Σουλτάν παρά την Μονήν του Αβραάμ.
Συζήτησις εγένετο ωσαύτως και περί της υπαρχούσης ανέκαθεν σχέσεως συνυπάρξεως μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων εις την Αγίαν Γην αφ’ ημερών του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αγίου Σωφρονίου και του Ομάρ Χατάμπ διά της μεταξύ αυτών συμφωνίας Αχτιναμές. Διά την επίσκεψη ταύτην ο κ. Γενικός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την επίσκεψιν και την ενημέρωσιν, ο δε Μακαριώτατος ηυχήθη αυτώ καλήν και ευδόκιμον υπηρεσίαν.

prox.jpg

prox2.JPG
prox3.JPG
- See more at: http://www.ekklisiaonline.gr/index.php?Itemid=976&id=16739:o-neos-proksenos-tis-ellada-sta-ierosolyma-episkeptetai-to-patriarxeio&option=com_k2&view=item#sthash.pmjh0gO6.dpuf