13 Απριλίου 2016

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2016

Αθήνα
Νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες και μειωμένο αφορολόγητο θα περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση στην Βουλή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του μήνα χωρίς να έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως από τους θεσμούς.
Η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που αντιστοιχεί σήμερα σε αφορολόγητο 9.550 ευρώ μειώνεται στα 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το αφορολόγητο θα διαμορφωθεί για τα εισοδήματα του 2016 σε 9.100 ευρώ.
Η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ θα διατηρηθεί ακέραιοι έως τις 20.000 ευρώ εισόδημα και πάνω από αυτό το όριο όπως αποκάλυψε πρόσφατα το Βήμα της Κυριακής, το θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος και όχι κατά 100 ευρώ όπως ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015.
Αυτό σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου σβήνει στους έχοντες εισοδήματα 219.000 ευρώ.
Η νέα φορολογική κλίμακα
Κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος         Φορολογικός συντελεστής
Από 0 - 20.000 ευρώ                                 22%
Από 20.001-30.000 ευρώ                          29%
Από 30.001-40.000 ευρώ                          37%
Άνω των 40.000 ευρώ                              45%
Με την παραπάνω κλίμακα θα φορολογηθούν τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων. Για τους επαγγελματίες δεν θα ισχύσει το αφορολόγητο, ενώ όσοι αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογείται το άθροισμα των εν λόγω εισοδημάτων με τη νέα κλίμακα και όχι ξεχωριστά όπως συνέβαινε έως σήμερα.
Επίσης, θεσπίζεται νέα κλίμακα Εισφοράς αλληλεγγύης η οποία θα επιβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.
Η νέα κλίμακα της εισφορά αλληλεγγύης είναι η  εξής:
 • 2,2% για εισόδημα από 12.001έως 20.000 ευρώ.
 • 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
 • 6,5% από 30.001- 40.000 ευρώ
 • 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
 • 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
 • 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.
Ενοίκια
Όσοι εισπράττουν ενοίκια και έχουν ετήσιο εισόδημα ως 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 15% από 11% σήμερα, ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα από 12.001 ευρώ ως 35.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 35%. Ετήσια εισοδήματα από ενοίκια 35.001 ευρώ και άνω θα φορολογηθούν με 45%. Αυξάνεται ο φόρος στα μερίσματα από μετοχές στο 15% από 10% σήμερα
 
Η ελληνική πρόταση με μία ματιά:
 • Μείωση αφορολογήτου στα 9.100 €: Από 9.500 € σήμερα
 • Νέα φορολογική κλίμακα και αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης
 • Επιβαρύνσεις από 8 € έως 176 € για ετήσια εισοδήματα από 9.200 € έως 27.000 €
 • Μειώσεις φόρου από 76 € έως 400 € για ετήσιο εισόδημα από 28.000 € έως 40.000 €
 • Μεγάλες επιβαρύνσεις για ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000 €
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι με κλίμακα των μισθωτών χωρίς αφορολόγητο
 • Αύξηση φόρων για όσους εισπράττουν ενοίκια
 • Στο 15% (από 13%) η φορολογία για το 2016 για τους αγρότες
 • Αύξηση συντελεστών ΕΝΦΙΑ μέσης και μεγάλης αξίας
 
Μισθωτοί-Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πληρώσουν παραπάνω φόρους και ποιοι λιγότερους με τη νέα κλίμακα, την εισφορά αλληλεγγύης και το νέο αφορολόγητο

Εισοδήματα 2015
Εισοδήματα 2016
Διαφορά φόρου 2015-2016
Ετήσιο εισόδημα
φόρος 2015
Εισφ.  Αλληλ.
Σύνολο φόρου
Φόρος 2016
Εισφ.  Αλληλ.
Σύνολο φόρου
9.000 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
10.000 €
100 €
0 €
100 €
200 €
0 €
200 €
+ 100 €
15.000 €
1.200 €
105 €
1.305 €
1.300 €
66 €
1.366 €
+ 61 €
17.000 €
1.640 €
119 €
1.759 €
1.740 €
110 €
1.850 €
+ 91 €
20.000 €
2.300 €
140 €
2.440 €
2.400 €
176 €
2.576 €
+ 136 €
25.000 €
3.800 €
350 €
4.150 €
3.900 €
426 €
4.326 €
+ 176 €
27.000 €
4.640 €
378 €
5.018 €
4.500 €
526 €
5.026 €
+ 8 €
28.000 €
5.060 €
392 €
5.452 €
4.800 €
576 €
5.376 €
-76 €
30.000 €
5.900 €
420 €
6.320 €
5.400 €
676 €
6.076 €
-244 €
35.000 €
8.000 €
700 €
8.700 €
7.300 €
1.001 €
8.301 €
-399 €
40.000 €
10.100 €
800 €
10.900 €
9.200 €
1.326 €
10.526 €
-374 €
45.000 €
12.200 €
900 €
13.100 €
11.500 €
1.701 €
13.201 €
+ 101 €
50.000 €
14.300 €
1.000 €
15.300 €
13.800 €
2.076 €
15.876 €
+ 576 €
55.000 €
16.400 €
2.200 €
18.600 €
16.100 €
2.451 €
18.551 €
-49 €
60.000 €
18.500 €
2.400 €
20.900 €
18.400 €
2.826 €
21.226 €
+ 326 €
70.000 €
22.700 €
2.800 €
25.500 €
23.000 €
3.651 €
26.651 €
+ 1.151 €
Ντίνος Σιωμόπουλος
Newsroom ΔΟΛ