9 Νοεμβρίου 2016

TΟΜΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TΟΜΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016

Προς    Γραμματείς και μέλη ΣΕ και στελέχη των Τ.Ο. στο Εξωτερικό
            Μέλη Τομέα Απόδημου Ελληνισμού
 Κοιν.: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ, σ. Φ. Γεννηματά
Γραμματέα ΚΠΕ, σ. Στ. Ξεκαλάκη
Διευθυντή ΠΑΣΟΚ, σ. Ν. Σαλαγιάννη

Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι,
Ενημερώνεστε ότι η Γραμματεία του Τομέα Απόδημου συνεδρίασε στις 21/9 με θέμα το σχεδιασμό ανασυγκρότησης των Οργανώσεων Εξωτερικού. Η ομόφωνη απόφαση της Γραμματείας εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Τομέα σε δυο διαδοχικές τηλεσυνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν την 1η Οκτωβρίου.
Το διάστημα που μεσολάβησε από την Ολομέλεια του Τομέα μέχρι σήμερα αξιοποιήθηκε για να επικοινωνήσουμε με τις περισσότερες Οργανώσεις, να συζητήσουμε θέματα που τις απασχολούν και να υπάρξει μια γενικότερη εκτίμηση ανά γεωγραφική περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΜΕΑ
Η ανασυγκρότηση των οργανώσεων είναι πρωτίστως πολιτική διαδικασία που στόχο έχει την ανάπτυξη της διαβούλευσης μεταξύ των μελών/φίλων και την προαγωγή του πολιτικού διαλόγου μεταξύ αυτών και του κοινωνικού/πολιτικού/συνδικαλιστικού περίγυρού τους, καθώς και την προώθηση των πολιτικών θέσεων του Κινήματος.
Η υποβάθμιση της ανασυγκρότησης σε μια απλή οργανωτική δραστηριότητα που εξυπηρετεί τη λογική μηχανισμών δεν μας αφορά.
Εισηγηθήκαμε στον Γραμματέα της ΚΠΕ, σ. Στέφανο Ξεκαλάκη, η εγκύκλιος για την ανασυγκρότηση που θα αποσταλεί  προς τις Οργανώσεις, μετά τη συνεδρίαση της ΚΠΕ (12-13 Νοεμβρίου), να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Οργανώσεων Εξωτερικού ανά γεωγραφική περιοχή και να συμπεριλαμβάνει εκείνα τα εδάφια που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των οργανωτικών μορφών.
Στόχος είναι η διατήρηση των ΤΟ εκεί που υπάρχουν και μπορούν να λειτουργήσουν, ο ορισμός Συνδέσμων καθώς και η δημιουργία πυρήνων σε περιοχές που έχουμε λίγα μέλη, ώστε να υπάρξει καταρχήν ένα δίκτυο στον Απόδημο. Στη συνέχεια και ανάλογα με το βαθμό λειτουργίας τους θα είναι εφικτό να μετατραπούν π.χ. οι σύνδεσμοι σε πυρήνες ή οι πυρήνες σε ΤΟ.
Την ευθύνη της επιτροπής ανασυγκρότησης/προετοιμασίας των εκλογών αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή της Οργάνωσης και τα μέλη του Τομέα που είναι στην περιοχή. Αν σε μια Οργάνωση η ΣΕ είναι ανενεργή  τότε ορίζονται από τον Τομέα προσωρινές επιτροπές προετοιμασίας των εκλογών. Σχετικά θα ενημερώνονται τα αρμόδια Όργανα (Γραμματέας ΚΠΕ, ΕΚΑΠ κ.ο.κ).
Ως ημερομηνία εκλογών και ανάδειξης νέων Οργάνων ορίζεται το διάστημα από 25 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου.
Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί ο κατάλογος μελών και φίλων από το 2011 και να γίνει εκ των προτέρων μια καταγραφή όσων επιθυμούν να ενταχθούν οργανωτικά στο χώρο. Γνωρίζουμε ότι η μόνη αξιόπιστη παρουσία στο Κοινοβούλιο είναι η Παράταξή μας. Για να αναδειχτεί και πάλι σε ισχυρή πολιτική δύναμη χρειάζεται τον καθένα και την καθεμιά από μας. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην γίνουν αποκλεισμοί συντρόφων που ενδεχομένως αδρανοποιήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια ούτε όσων επιθυμούν να επανενταχτούν.
Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα ενδιαφερθούν ανά περιοχή και θα λάβουν μέρος στις εκλογές θα αποφασιστεί η διατήρηση της ΤΟ ή η συγκρότηση Οργανωτικού πυρήνα ή ο ορισμός ενός Συνδέσμου.
Πίνακας: Χρονοδιαγράμματα για την ανασυγκρότηση/προετοιμασία εκλογών
Ημερομηνίες
Ενέργειες /Δράσεις
9/11 μέχρι 20/11/16
Οι ΣΕ μετατρέπονται σε επιτροπές ανασυγκρότησης και προετοιμασίας των εκλογών. Όπου είναι ανενεργή η ΣΕ ορίζεται με ευθύνη του Τομέα σχετική επιτροπή.
Η επιτροπή ανασυγκρότησης/προετοιμασίας των εκλογών  επικοινωνεί με μέλη/φίλους για δραστηριοποίηση και ένταξη στην Οργάνωσή μας (χρήση καταλόγου μελών 2011)
20/11 μέχρι 25/11/16
Ο επικεφαλής της επιτροπής ανασυγκρότησης/προετοιμασίας εκλογών (Γραμματέας, σύνδεσμος) ενημερώνει τον Τομέα σχετικά με την προσπάθεια που έγινε και σε συνεννόηση με τον Τομέα αποφασίζεται η ημερομηνία εκλογής Οργάνων.
Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον Γραμματέα/σύνδεσμο της Τ.Ο., ο Τομέας θα προχωρήσει τη διαδικασία με άλλα μέλη/φίλους της περιοχής.

25/11 μέχρι 15/12/16
Ο Τομέας συντονίζει τις διαδικασίες εκλογών και συμμετέχει στη διαδικασία προβολής και γνωστοποίησης των εκλογικών γενικών συνελεύσεων
Μέχρι 20/01/1017
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανασυγκρότησης σε όλες τις περιοχές.


Επίσης, επειδή οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται μετά την κρίση έχουν επίπτωση και στους Απόδημους Έλληνες -αναδύονται και νέα ζητήματα όπως λ.χ. η νέα μετανάστευση και νέες κατηγορίες όπως οι επιστημονικοί μετανάστες (brain drain), αποφασίστηκε ομόφωνα από τον Τομέα η διοργάνωση σχετικής Συνδιάσκεψης.
Προτείνεται η Συνδιάσκεψη να γίνει μετά την ολοκλήρωση εκλογής Οργάνων (πιθανόν Φεβρουάριο 2017), και κύριο αντικείμενο της θα είναι η επαναδιατύπωση της πολιτικής πλατφόρμας για τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Η Γραμματέας του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού
Κατερίνα Αυξεντίου

Είμαι στη διάθεση κάθε συντρόφισσας/συντρόφου αν υπάρχουν ερωτηματικά. Το τηλέφωνό μου είναι +306949448107 και το emailafxentiouk@yahoo.com