24 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση-βόμβα για κατάργηση του κατώτατου μισθού

Με τη βούλα κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους 15 έως 29 ετών, με πρόσχημα τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας προτείνει στην πρώτη μηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Ειδικότερα, στις προτάσεις του ΚΕΠΕ περιλαμβάνεται η «κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους, έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο πρόσληψης, παράλληλα με την ενίσχυση της δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας.
 
Προτείνεται, επίσης: η μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας είτε σε επιταγές εργασίας και η προώθηση της επιχειρηµατικότητας από οµάδες νέων, είτε µε την παροχή κεφαλαίου κίνησης, είτε µε την παροχή χώρων µε υλικοτεχνική υποδοµή προς ενοικίαση µε χαµηλό κόστος, η θεσµοθέτηση της πρακτικής άσκησης για όλους στην τριτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, µε επιδότηση του κόστους από το κράτος (αµοιβές χαµηλότερες του κατώτατου µισθού µε ασφαλιστική κάλυψη).
 
Ακόμη, η αντικατάσταση του επιδόµατος ανεργίας µε επίδοµα απασχόλησης µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζοµένων κοντά στη συνταξιοδότηση και η άρση των περιορισµών που ισχύουν στην άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων και στο πλαίσιο των δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της απασχόλησης, το ΚΕΠΕ προτείνει επίσης «τη ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος οργανώθηκε στα πλαίσια διαφορετικών οικονοµικών συνθηκών από αυτές που επικρατούν σήµερα στη χώρα. Αποτέλεσµα, σύμφωνα με την έκθεση «είναι να αδυνατεί να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα στο έργο του (επιδοµατική στήριξη ανέργων, λειτουργίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας)».
 
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, κρίνεται αναγκαία και η «αύξηση της χρηµατοδότησής του Οργανισμού, µετά την αξιολόγηση των δοµών του και του παραγόµενου αποτελέσµατος, µε την εξοικονόµηση άλλων κατηγοριών δαπανών είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειµένου να υποστηριχτεί µια πιο γενναιόδωρη επιδοµατική πολιτική αλλά και να διευκολυνθεί η πλήρης µηχανογράφηση του οργανισµού που θα διευκολύνει τις υπηρεσίες σύζευξης. Ενδεχοµένως, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση «να απαιτείται και βελτίωση της επιχειρησιακής επάρκειας των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, µέσω της συµµετοχής τους σε προγράµµατα Δια Βίου Μάθησης».
 
Τέλος, το ΚΕΠΕ εισηγείται την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νορβηγία) για την απορρόφηση ανέργων στη βάση μιας σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής και την επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έχουν βάλει «λουκέτο» με τη συμμετοχή ομάδων εργαζομένων και ανέργων (με καταβολή εφάπαξ του ποσού των επιδομάτων ανεργίας).
 
Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν με φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχωρήσεις εκτάσεων για ξένες επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση και παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα.
 


(Πηγή:ΑΜΠΕ)