30 Απριλίου 2014

Βάζουν φραγή στις κλοπές των κινητών

Φρένο στη μάστιγα των κλοπών κινητών τηλεφώνων βάζει ο νέος κανονισμός λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που θέτει από σήμερα σε εφαρμογή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), δημιουργώντας μαύρες λίστες κλεμμένων συσκευών.
Ο ίδιος κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να διακόπτουν αυτόματα τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι εταιρείες, σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι η χρέωσή τους είναι υψηλότερη από την προκαθορισμένη. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η αυξημένη προστασία των καταναλωτών έναντι κυρίως των κρυφών χρεώσεων των εταιρειών.

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΛΙΣΤΕΣ. Ειδικότερα όσον αφορά τα κλεμμένα κινητά, οι διατάξεις που δημοσιεύθηκαν χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπουν ότι το αργότερο  έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει, να ενημερώνουν και να τηρούν μαύρες λίστες με τους διεθνείς κωδικούς IMEI (International Mobile Equipment Identity) των κλεμμένων κινητών τηλεφώνων των συνδρομητών τους. Με τον τρόπο αυτό, ένα κλεμμένο κινητό θα είναι πλέον άχρηστο και δεν θα μπορεί να πωληθεί στο εγχώριο παρεμπόριο, καθώς δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί με άλλη κάρτα SIM της ίδιας ή άλλης εταιρείας.
Με τη ρύθμιση της ΕΕΤΤ οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα είναι σε θέση να προχωρούν σε φραγή από το δίκτυό τους για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κλαπεί.

Για να γίνει κάτι τέτοιο, ο κάτοχος της συσκευής θα πρέπει να δηλώσει στην εταιρεία που ανήκει την κλοπή της συσκευής του και τον μοναδικό αριθμό IMEI που τη συνοδεύει, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει σε κανένα από τα ελληνικά δίκτυα. Το κλείδωμα σε αυτή την περίπτωση είναι ολικό και όχι σε επίπεδο SIM, κάτι που σημαίνει ότι η συσκευή θα καθίσταται ανενεργή - τουλάχιστον στην Ελλάδα.

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα από τη στιγμή που τα συστήματα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας γνωρίζουν, εκτός από τον αριθμό SIM, τη γεωγραφική θέση μας καθώς και τον αριθμό IMEI της συσκευής η οποία είναι ενεργοποιημένη στο δίκτυό τους.

Σήμερα, ακριβές συσκευές κινητών τηλεφώνων μπαίνουν συχνά στο μάτι των επιτηδείων, οι οποίοι αφού τις κλέψουν αφαιρούν την κάρτα SIM και τα προσωπικά στοιχεία (επαφές, φωτογραφίες κ.λπ.) του θύματος κατόχου τους και στη συνέχεια τις πωλούν ως μεταχειρισμένες στη μαύρη αγορά. Στο εξής, με την τήρηση της λίστας των κλεμμένων IMEI από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι συσκευές αυτές θα μπορούν να διατεθούν μόνο στο εξωτερικό.
Κάθε κάτοχος κινητού τηλεφώνου πρέπει να γνωρίζει και να αποθηκεύσει τον αριθμό ΙΜΕΙ της συσκευής του. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι μοναδικός και αναγράφεται στο μενού Ρυθμίσεις της συσκευής, καθώς και κάτω από το σημείο όπου βρίσκεται η μπαταρία του κινητού. Επίσης, ο αριθμός ΙΜΕΙ εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής όταν κάποιος πληκτρολογήσει *#06#.
Τον αριθμό ΙΜΕΙ του κλεμμένου κινητού του τον καταθέτει αμέσως μετά την κλοπή στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της οποίας είναι συνδρομητής. Η εταιρεία αποστέλλει κάθε εβδομάδα στις λοιπές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας λίστα με τους κωδικούς ΙΜΕΙ των χαμένων συσκευών των χρηστών που βρίσκονται στο δίκτυό της.
Κάθε εταιρεία μόλις λάβει τη συγκεκριμένη λίστα εξετάζει εάν οι κωδικοί ΙΜΕΙ που της έχουν διαβιβαστεί έχουν δικαίωμα εγγραφής στο δίκτυό της, βάσει των στοιχείων της εβδομάδας που της δόθηκαν. Εντός τριών εργάσιμων ημερών η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους άλλους παρόχους για το αποτέλεσμα της έρευνάς της και για τους κωδικούς ΙΜΕΙ που δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο δίκτυό της και πρέπει να μπλοκαριστούν.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πλέον εισάγουν στα ηλεκτρονικά συστήματά τους τη λίστα με τους διαπιστωμένα κλεμμένους κωδικούς ΙΜΕΙ, μπλοκάροντας έτσι τη λειτουργία των κλεμμένων συσκευών.
Λίστες ΙΜΕΙ κλεμμένων κινητών μπορούν να διαβιβάζουν στις εταιρείες η Ελληνική Αστυνομία καθώς και οι διωκτικές Αρχές άλλων χωρών.
Οι χρήστες κινητών των οποίων ο κωδικός ΙΜΕΙ έχει μπλοκαριστεί, θα καλούνται από τις εταιρείες να αποδείξουν τον νόμιμο τρόπο απόκτησης της συσκευής και μάλιστα σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης κλοπής της. Εάν υπάρχει τέτοια απόδειξη, η εταιρεία θα αποφασίζει την άρση του μπλοκαρίσματος της συσκευής, ενημερώνοντας σχετικά και τον χρήστη που είχε υποβάλει αίτημα για το μλοκάρισμά της καθώς και τις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.