2 Δεκεμβρίου 2015

Πόθεν έσχες όπως... περιουσιολόγιο

Ηλεκτρονικά θα κληθούν να υποβάλλουν τη δήλωση πόθεν έσχες οι υπόχρεοι από την 1η Ιανουαρίου 2016
Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) που θα κληθούν να υποβάλλουν οι υπόχρεοι από 1/1/2016.
Μεταξύ άλλων, θα δηλώνονται μετρητά (άνω των 15.000 ευρώ), κοσμήματα κι άλλα πολύτιμα είδη.
Οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσω Taxisnet.
Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει:
  • οι δηλώσεις πόθεν έσχες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet με τους σχετικούς κωδικούς που διαθέτει ο φορολογούμενος
  • Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων καθορίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2016
  • Θα πρέπει να δηλωθούν τα μετρητά που διακρατώνται από τον υπόχρεο εφόσον ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ και τα πολύτιμα αντικείμενα εφόσον η συνολική τους αξία ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά ισχύουν αθροιστικά ανά νοικοκυριό.
  • Για την διευκόλυνση της συμπλήρωσης της δήλωσης αντλούνται αυτόματα στοιχεία από τις δηλώσεις εισοδήματος (E1 και E9).
Η υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες αφορά: βουλευτές, δημοσιογράφους, κρατικούς λειτουργούς κ.α., και τον προπομπό για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι.
phgh  efsynt.gr