9 Δεκεμβρίου 2015

Οι Ευχές του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στο νέο Μητροπολίτη Πέτρας (ΦΩΤΟ)

Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου  πληροφορηθεὶς μετά ιδιαιτέρας χαράς και συγκινήσεως την επάξια εκλογή του Αρχιμ. Γερασίμου Μαρματάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, ως νέου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, επικοινώνησε μαζί του και απέστειλε επιστολή, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια.
Ο Μακαριώτατος γνωρίζει παιδιόθεν τὸν νέον εψηφισμένον Μητροπολίτην κ. Γεράσιμον, προς τον οποίον τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης και εκτιμήσεως, διότι διακρίνεται για το ήθος και τις αρετές αυτού, αλλά και την έμφυτη καλοσύνη και αγάπη του, το πράον και ιλαρόν του χαρακτήρος του.
Επιστέγασμα δε της δραστήριας προσφοράς του, αλλά και απόδειξις της τιμής προς το πρόσωπον του Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας, αποτελεί η φροντίδι, του Ηγουμένου, νυν εψηφισμένου Μητροπολίτου Πέτρας κ. Γερασίμου, καθιέρωσις ειδικής αιθούσης εις το Ηγουμενείον της ως άνω Ι. Μονής, ως «Μουσείου», ονομασθέντος «Πατριάρχης Θεόδωρος Β’, ο Κρὴς καὶ Αγκαραθίτης», ένθα εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα δωρηθέντα υπό του ιδίου του Πατριάρχου εις την Ι. Μονήν της μετανοίας του.
Ας σημειωθεί ότι Αδελφοί της Ιστορικής Μονής Αγκαράθου, εκτός του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, τυχγάνουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης κ.Μακάριος, Αρκαλοχωρίου κ.Ανδρέας, Ρόδου κ.Κύριλλος και Πηλουσίου κ.Νήφων.
Ακολουθεί η συγχαρητήριος επιστολή του Μακαριωτάτου:
Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε Μητροπολίτα Πέτρας και Χερρονήσου, κύριε Γεράσιμε, χάρις και έλεος εφ’ υμάς παρά του Παναγάθου Θεού.
Επί τω χαροποιώ αγγέλματι της επαξίας εις Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου εκλογής υμών, διά του παρόντος Πατριαρχικού Γράμματος εκφράζομεν εκθύμους συγχαρητηρίους ευχάς διά την προαγωγήν ταύτην, ήτις αποτελεί το επιστέγασμα της υμετέρας πολυχρονίου, ευόρκου και καλλικάρπου διακονίας εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Κρήτης, και δη από της θέσεως του Ηγουμένου της κοινής Μετανοίας ημών, της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.
Επί δε τούτοις, συγχαίροντες και αύθις και ευχόμενοι υμίν μακρότητα ημερών, εν ευλογίαις θείων θησαυρισμάτων, επ” αγαθώ του φιλοθέου ποιμνίου υμών, διατελούμεν μετά πολλών Πατριαρχικών ευχών και ευλογιών.
Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός
† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’
Εν τη Μεγάλη Πόλει
της Αλεξανδρείας
τη 8η Δεκεμβρίου 2015
ekklhsiaonline
100_0507-1024x682.jpg
DSC04187-1024x768.jpg
DSC04611.jpg
DSC06496-1024x768.jpg