29 Μαρτίου 2013

Σιαμαία κοριτσάκια με κοινό εγκέφαλο, αισθήσεις και σκέψεις!

Σιαμαία κοριτσάκια με κοινό εγκέφαλο, αισθήσεις και σκέψεις!

Τα δύο κορίτσια η Κρίστα και η Τατιάνα είναι από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις σιαμαίων, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν.
Είναι δίδυμες αδερφές, έχουν η κάθε μια το σώμα της και τα ζωτικά της όργανα, εκτός από τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, ο οποίος είναι κοινός και για τις 2.
Το παράξενο που συμβαίνει με τα δύο κοτίτσια είναι ότι για παράδειγμα, όταν αγγίζεις την μια το αισθάνεται και η άλλη, ή όταν ένα πράγμα βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της μιας είναι σαν να το βλέπει και η άλλη.
Το πιο παράξενο όμως είναι ότι, τις σκέψεις που κάνει η μια, είναι σαν να τις ακούει και η άλλη. Οι γιατροί μιλούν για ένα μυστήριο που δύσκολα μπορούν να επιλύσουν.
Η περίπτωση να γεννηθούν κάποια δίδυμα έτσι ενωμένα, είναι μια στις 100.000.
madata.gr