27 Φεβρουαρίου 2016

Αυξημένος ο καρδιομεταβολικός κίνδυνος σχετιζόμενος με διαβήτη στην Κίνα

Μία πρόσφατη Εθνική Μελέτη που έγινε εντός του Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης Ασθενειών του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών και Πρόληψης και η οποία, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «Lancet», αναφέρει ότι ο γενικός πληθυσμός στην Κίνακινδυνεύει από καρδιομεταβολικό σύνδρομο σχετιζόμενο με το διαβήτη.
Όπως ανέφεραν οι ειδικοί, στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσουν κατά πόσο επικρατούν οι παράγοντες κινδύνου καρδιομεταβολικών σχετιζόμενων με διαβήτη σ’ αυτό το μεγάλο πληθυσμό και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του σταθερού πληθυσμού και αυτών που μετακινούνται πολύ για την εργασία τους μέσα στη χώρα.
Η έρευνα έγινε σε 170 Κέντρα Μελέτης με δείγματα από 31 επαρχίες της Κίνας. Χρησιμοποίησαν έναν στρωματοποιημένο πολυσταδιακό σχεδιασμό, για να επιλέξουν ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 48.704 Κινέζων εσωτερικά διακινούμενων εργαζόμενων ηλικίας 18-59 ετών. Καθόρισαν τους διακινούμενους εργαζόμενους ως άτομα των οποίων η κατοικία κατά τη διάρκεια της μελέτης διέφερε από τη μόνιμη κατοικία τους στο κρατικό σύστημα απογραφής των νοικοκυριών.
Το ιατρικό ιστορικό, οι πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου του τρόπου ζωής και οι κλινικές μετρήσεις συλλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες στη μελέτη στους χώρους εργασίας τους ή στα τοπικά Κέντρα Υγείας, από εκπαιδευμένο προσωπικό. Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος, μετά από ολονύκτια νηστεία, το πρωί και πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις, από του στόματος, ανοχής της γλυκόζης, σύμφωνα με ένα πρότυπο πρωτόκολλο.
Όλοι οι υπολογισμοί σταθμίστηκαν για να αντιπροσωπεύουν το συνολικό Κινέζικο πληθυσμό διακινούμενων εργαζόμενων ηλικίας 18-59 ετών, αναθέτοντας σε κάθε συμμετέχοντα ένα συντελεστή βάρους. Οι συντελεστές βάρους προέρχονταν από τα δεδομένα της απογραφής του πληθυσμού της Κίνας το 2012 για το διακινούμενο πληθυσμό, σύμφωνα με τις κατανομές ανά τομέα βιομηχανίας, ηλικία και φύλο.
Οι σταθμισμένες επικρατούσες εκτιμήσεις ήταν 26,8% για τους υπέρβαρους, 4,7% για την παχυσαρκία, 29,4% για την κεντρική παχυσαρκία, 30,5% για τον προδιαβήτη, 5,1% για το διαβήτη, 16,3% για την υπέρταση, 34,5% για τη δυσλιπιδαιμία και 18,6% για το μεταβολικό σύνδρομο.
Οι παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου για τους οποίους ελέγχθηκαν ήταν το κάπνισμα, η χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 9% των Κινέζων διακινούμενων εργαζόμενων δεν είχαν κανέναν από τους παράγοντες αυτούς. Το 26,7% είχαν ένα, το 30,2% είχαν δύο, το 19,6%  είχαν τρεις, το 9,9% είχαν τέσσερις, το 3,7% είχαν πέντε, το 0,8% είχαν έξι και το 0,1% είχαν επτά. Οι αναλογίες των ατόμων με τρεις ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου ήταν 44,6% στους άνδρες και 20,2% στις γυναίκες.
Σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό στην Κίνα, οι περισσότεροι παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου ήταν λιγότερο διαδεδομένοι στους διακινούμενους εργαζόμενους. Ωστόσο, το υπερβολικό βάρος, η παχυσαρκία και η κεντρικού τύπου παχυσαρκία ήταν πιο διαδεδομένες στους άνδρες διακινούμενους εργαζόμενους σε σχέση με τους άνδρες στο γενικό πληθυσμό.
Τα προφίλ καρδιομεταβολικού κινδύνου για τους διακινούμενους εργαζόμενους δεν είναι τα καλύτερα δυνατά, όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες και απαιτούνται αποτελεσματικές εθνικές παρεμβάσεις που μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό τον ειδικό πληθυσμό.

naftemporiki.gr