16 Ιουνίου 2016

Μόλις 4,2 εκατ. δολάρια το τίμημα για δύο Airbus που πουλάει το ΤΑΙΠΕΔ

Έναντι μόλις 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων εκποιεί το ΤΑΙΠΕΔ δύο Aibus A340-300 της Ολυμπιακής.
Τα αγοράζει η εταιρεία Turboshaft FZE, εφόσον εγκρίνει την πώληση το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ταμείου:
«Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, η Turboshaft FZE ανακηρύχτηκε ως προτιμητέος αγοραστής στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών Airbus A340-300, υποβάλλοντας προσφορά ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων.
Στις 7 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών των εταιρειών (α) Magellan Aviation Services Limited και (β) Turboshaft FZE. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να ελεγχθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και να συνεδριάσει εκ νέου για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Η Turboshaft FZE υπέβαλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά και ανακηρύχτηκε ως προτιμητέος αγοραστής, σε συμφωνία με τους όρους και τα προβλεπόμενα της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
Η ολοκλήρωσης της συναλλαγής και η υπογραφή του συμβολαίου υπόκειται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
aixmi.grαιρβθσ