24 Ιουνίου 2016

Με την έξοδο από την ΕΕ φλερτάρει η Βρετανία

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ σε 223 από 382 περιφέρειες:

Leave 9.060.390 ψήφοι (51,3%), 


Remain 8.597.339 ψήφοι (48,7%). 

Συμμετοχή 71%.