26 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας (ΦΩΤΟ)

Στην πόλη Καράκ της Νότιας Ιορδανίας βρέθηκε την Παραμονή των Χριστουγέννων ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, με αφορμή τα Χριστούγεννα.
Στη συνάντηση έδωσαν το παρών Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, και μεταξύ αυτών έδωσε το παρών και μίλησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλος.
Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την Τετάρτην, 11ην /24ην Δεκεμβρίου 2014, έλαβε χώραν επίσκεψις του βασιλέως της Ιορδανίας εις την ιστορικήν πόλιν του Κάρακ (αρχαίαν Κυριακούπολιν) της Νοτίου Ιορδανίας διά συνάντησιν αυτού μετά των υπηκόων του βασιλείου αυτού Μουσουλμάνων και Χριστιανών επί τη ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων των τελευταίων.
Η πόλις αυτή καθ’ αυτή αριθμεί σήμερον περί τους 10.000 χιλιάδας κατοίκους, η όλη δε περιοχή, η Νομαρχία αυτής, περί τους 100.000 κατοίκους, οι Χριστιανοί δε αυτής αριθμούν περί τους 6.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 3.000 και πλέον είναι Ορθόδοξοι.
Η πόλις έχει μακράν ιστορίαν. Ανήκεν εις το Βυζάντιον μέχρι το έτος 638 μ.Χ., οπότε εις την περιοχήν αυτήν ηττήθησαν οι Βυζαντινοί υπό του Χαλίφου Ομάρ Χατάμπ.

Η συνάντησις αύτη έλαβε χώραν, ίνα συσφιγχθή έτι πλέον η υπάρχουσα ειρηνική θρησκευτική συμβίωσις μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων, την οποίαν απολαμβάνουν οι πολίται της Ιορδανίας χάρις εις την ανεξίθρησκον και ειρηνικήν διακυβέρνησιν του βασιλέως της Ιορδανίας Αμπντάλλα Ιμπν Χουσεΐν Β’.
Εις την συνάντησιν ταύτην προσήλθε και ωμίλησε πρώτος μεταξύ των ομιλητών ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού Αραβιστί, διά στόματος του π. Ήσσα Μούσλεχ, υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν γλώσσαν».
2612jer.jpg
2612jer1.jpg