22 Απριλίου 2017

Πόσοι έλαβαν την ελληνική ιθαγένεια – Από ποιες χώρες προέρχονται

Το 2015, περίπου 840.000 άτομα απέκτησαν την ιθαγένεια ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 50.000 λιγότερα σε σχέση με το 2014 και 140.000 λιγότερα σε σχέση με το 2013. Από το 2010, περισσότερα από 5.000.000 άτομα, συνολικά, έχουν λάβει ιθαγένεια ενός κράτους-μέλους της ΕΕ.

Την ελληνική ιθαγένεια πήραν το 2015 συνολικά 19.933 άτομα, εκ των οποίων το 82,5% ήταν Αλβανοί πολίτες, το 2,2% Ρώσοι και το 1,6% Γεωργιανοί.
Από τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απέκτησαν την υπηκοόητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ το 2015, το 87% ήταν πολίτες εκτός ΕΕ. Η μεγαλύτερη ομάδα που έλαβε υπηκοότητα ήταν πολίτες του Μαρόκου (86.100 άτομα, εκ των οποίων το 88% απέκτησε την ιθαγένεια της Ιταλίας, της Ισπανίας ή της Γαλλίας), πολίτες της Αλβανίας (48.400, το 96% των οποίων απέκτησαν την ιθαγένεια της Ιταλίας ή της Ελλάδας), Τούρκοι πολίτες (35.000, το 56% των οποίων απέκτησε τη γερμανική υπηκοότητα), Ινδοί (31.000, το 60% των οποίων απέκτησαν τη βρετανική ιθαγένεια), Ρουμάνοι πολίτες (28.400, οι μισοί εκ των οποίων απέκτησαν την ιταλική υπηκοότητα), Πακιστανοί πολίτες (26.300, οι μισοί εκ των οποίων απέκτησαν τη βρετανική υπηκοότητα) και Αλγερινοί πολίτες (22.500, τρία τέταρτα των οποίων απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα).
Μαροκινοί, Αλβανοί, Τούρκοι, Ινδοί, Ρουμάνοι, Πακιστανοί και Αλγερινοί αντιπροσώπευαν μαζί το ένα τρίτο (33%) του συνολικού αριθμού των ατόμων που απέκτησαν την ιθαγένεια ενός κράτους-μέλους της ΕΕ το 2015. Οι Ρουμάνοι (28.400) και οι Πολωνοί (17.800) ήταν οι δύο μεγαλύτερες ομάδες πολιτών της ΕΕ που απέκτησαν την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους.
Σε 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, τουλάχιστον 9 στα 10 άτομα που απέκτησαν ιθαγένεια το 2015 δεν ήταν πολίτες της ΕΕ: Στην Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία (100%), στη Βουλγαρία (99%), στην Ισπανία (98%), στη Λετονία (97%), στην Ελλάδα και την Πορτογαλία (96%), στην Ολλανδία, την Πολωνία και τη Σλοβενία (94%), στη Δανία (93%), στη Γαλλία και την Κροατία (90%), καθώς και στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (89%).
Σε αντίθεση, το Λουξεμβούργο (76%) και η Ουγγαρία (72%) ήταν τα μόνα κράτη-μέλη όπου η πλειοψηφία των ατόμων που απέκτησαν την ιθαγένεια το 2015 ήταν πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ. Σε επίπεδο ΕΕ, το 87% (ή σχεδόν 732.200 νέοι πολίτες) ήταν πολίτες κρατών εκτός της ΕΕ και το 12% ή 104.900 άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ.
Σχεδόν 1 στα 5 άτομα που απέκτησε την ιθαγένεια της ΕΕ το 2015 έγινε πολίτης της Ιταλίας (178.000 ή 21%). Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων κάθε κράτους-μέλους, ο μεγαλύτερος αριθμός απόκτησης ιθαγένειας ανά 1.000 μόνιμους κατοίκους καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (5,6 ιθαγένειες/1.000 κατοίκους), τη Σουηδία (5) και την Κύπρο (3,9). Σε επίπεδο ΕΕ, 1,7 ιθαγένειες χορηγήθηκαν ανά 1.000 κατοίκους.