21 Νοεμβρίου 2011

Κέρδη 409,1 εκατ. ευρώ για τον ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2011

Σε 409,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση της ΟΠΑΠ ΑΕ το εννεάμηνο του 2011, έναντι 413,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 1%.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3.196,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3.878,7 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 17,6%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 549,3 εκατ. ευρώ, έναντι 695,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση 21,1%).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ Ιωάννης Σπανουδάκης σε δηλώσεις του αναφέρει ότι σε ένα γενικώς δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ο Οργανισμός κατόρθωσε μέσω της στρατηγικής του να διατηρήσει υγιή περιθώρια κερδοφορίας μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς και βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του.

Ο κ. Σπανουδάκης επισήμανε ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση των
επιχειρηματικών ευκαιριών που πλέον παρουσιάζονται και στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης.