22 Μαρτίου 2017

Ιδρύεται Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ)

Απόφαση για Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών, περιλαμβάνει σημερινό ΦΕΚ. Η Διεύθυνση Ιστορίας Ελληνικής 
Αστυνομίας έχει ως αποστολή, ιδίως την ιστορική έρευνα, τη συλλογή, καταγραφή, διαβάθμιση, μελέτη, τεκμηρίωση, φύλαξη και αξιοποίηση ιστορικού αρχειακού υλικού και κειμηλίων, που αφορούν στην ιστορία της εξέλιξης και τη δράση του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα μας.

 Δείτε το ΦΕΚ εδώ
bloko.gr