30 Αυγούστου 2011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ ΧΑΜΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ ΧΑΜΙΣ ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΘΑ