16 Μαρτίου 2012

Ιδρυτική διακήρυξη της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης