18 Μαρτίου 2012

Οι μαφίες της διαφθοράς


Εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη - μέλη θα συνδράμουν το έργο των ελληνικών αρχών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, διαφανούς και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος

Εντός του Μαρτίου προβλέπεται περαιτέρω τεχνική βοήθεια στη χώρα μας, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα «FISCALIS», για την καλύτερη οργάνωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.
Εντός του Μαρτίου προβλέπεται περαιτέρω τεχνική βοήθεια στη χώρα μας, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα «FISCALIS», για την καλύτερη οργάνωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.
Ολοκληρωμένο σχέδιο για την άμεση έλευση στην Ελλάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν το έργο των ελληνικών αρχών στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αναπτύσσει η Ομάδα Δράσης της Κομισιόν υπό τον Χορστ Ράιχενμπαχ.
Εχοντας πλέον εντοπίσει τους τομείς στους οποίους υπάρχει ανεπαρκής πρόοδος στην αντιμετώπιση της μάστιγας της φοροδιαφυγής η Ομάδα Δράσης αναθέτει σε «ράμπο» από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την τεχνική βοήθεια, με δεδομένο ότι η Κομισιόν δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι το αμέσως προσεχές διάστημα εμπειρογνώμονες από τη Σουηδία και την Ολλανδία θα συμβάλουν στη βελτίωση της είσπραξης οφειλών, ενώ εμπειρογνώμονες από τη Δανία και τη Γαλλία θα στηρίξουν τις προσπάθειες για τη φορολόγηση των μεγάλων φορολογουμένων και τον σχεδιασμό και τη στρατηγική φορολογικών ελέγχων.