14 Μαρτίου 2012

Απαλλαγή Ελλήνων του εξωτερικού από το τεκμήριο

Στην απαλλαγή των Ελλήνων εργαζόμενων στο εξωτερικό, από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που είχε θεσπισθεί με τον νόμο 3842/2010 για όλους τους Ελληνες φορολογούμενους προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με τον νόμο 3943/2011.
Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με επιστολή διαμαρτυρίας που εστάλη στο υπουργείο από Ελληνες εργαζόμενους στη Γερμανία, οι οποίοι για τα εισοδήματα που απόκτησαν το 2010 κλήθηκαν από την εφορία Ελλήνων του εξωτερικού να πληρώσουν επιπλέον φόρο, εκτός από τον φόρο εισοδήματος τον οποίον κατέβαλαν στη Γερμανία.
Στην επιστολή τους οι Ελληνες εργαζόμενοι στη Γερμανία διαμαρτύρονται καθώς καλούνται να πληρώσουν διπλή φορολογία και μάλιστα για εισόδημα που, όπως αναφέρουν, δεν έχουν στην Ελλάδα καλώντας το υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το μέτρο αυτό θεωρώντας το «άδικη μεταχείρισή απέναντί τους».
Από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι με το νόμο 3842 του 2010 θεσπίστηκαν ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης (τεκμήριο) οι οποίες για τον άγαμο φορολογούμενο προσδιορίστηκαν στις 3.000 ευρώ και για τους δύο συζύγους στις 5.000 ευρώ.

Πράγματι, με βάση το όριο αυτό φορολογήθηκαν και Ελληνες εργαζόμενοι στη Γερμανία οι οποίοι διέθεταν ακίνητο στην Ελλάδα ή ελάμβαναν κάποιο ποσό ενοικίου από την εκμετάλλευση ακινήτου. Έτσι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που θεσπίσθηκε.
Επίσης, το υπουργείο επισημαίνει ότι με άλλη διάταξη που προβλέπει ο νόμος 3943/2011, οι φορολογούμενοι αυτοί απαλλάχθηκαν του ελάχιστου τεκμηρίου διαβίωσης. Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2011 και μετά, οπότε δεν θα επιβαρυνθούν εκ νέου.