7 Φεβρουαρίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Κ.Α διαβάστε στο www.pyramisnews.gr

διαβάστε στο www.pyramisnews.gr
ποιοι έθεσαν υποψηφιότητα για τις εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, που θα διεξαχθούν κατά την ετήσια tακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΑ, στις 23 Απριλίου.

EΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ