31 Μαρτίου 2011

«Πράσινο φως» στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση


Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης

Αθήνα
Μετά και την τυπική του έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπαίνει στο δρόμο για την πλήρη και έμπρακτη εφαρμογή του, προκειμένου να περάσει η δημόσια διοίκηση στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή.

Βασικές καινοτομίες στην προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα είναι η ηλεκτρονική υπογραφή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, αλλά και η καθιέρωση δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών με φορείς του δημοσίου και ανεξαρτήτως της ιδιότητας του πολίτη ή της επιχείρησης ως δικαιούχου ή οφειλέτη.

Επίσης, θα επιχειρηθεί η απλούστευση των διαδικασιών, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς του δημοσίου και ο ανασχεδιασμός των ίδιων των διοικητικών διαδικασιών με όρους αποδοτικότητας, καθώς και η διασφάλιση μέσω θεσμικών εγγυήσεων και καινοτόμων ρυθμίσεων της προστασίας των δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Στην εισήγησή του ο υπουργός Εσωτερικών Γ.Ραγκούσης μίλησε για καθοριστικό στοίχημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τόνισε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους πολίτες με τις υπηρεσίες του δημοσίου θα «χτυπήσει» τη διαφθορά και θα επιφέρει σημαντική μείωση (εκτιμάται σε 25%) του διοικητικού κόστους.

Το όφελος για την εθνική οικονομία από τη μείωση της γραφειοκρατίας μπορεί να φτάσει και τα 4. δισ, ευρώ περίπου. 

Η πλήρης έκδοση του επιχειρησιακού σχεδίου θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Απριλίου, ενώ με την ψήφιση του Νόμου θα παρουσιαστεί ο Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του, που καταρτίζεται από Ομάδα Διοίκησης Έργου.
πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ