7 Ιουλίου 2010

Μέχρι 16 Ιουλίου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών

από αύριο, Πέμπτη μέχρι και τις 16 Ιουλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  για την ένταξη και κατάταξή τους σε ειδικό πίνακα κατά κλάδο και ειδικότητα εκπαιδευτικοί ειδικών κατηγοριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βασικές προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς:

-Γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν.

-Με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30 Ιουνίου 2010.

-Γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30 Ιουνίου 2010 και

-Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει επί έξι σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για τέσσερα, τουλάχιστον, σχολικά έτη και απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων, ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας μέχρι 30-6-2010, να υποβάλουν

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου 2010.

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.gov.gr).