1 Ιουλίου 2010

Σωσίβιο στους «πνιγμένους

Το νομοσχέδιο επιτρέπει στους υπερχρεωμένους να ρυθμίσουν την εξόφληση μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, ν' απαλλαγούν από την υπόλοιπη οφειλή τους. Στις ρυθμίσεις υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους. Παγώνουν τα δάνεια για ανάπηρους, ασθενείς, άνεργους κ.ά.