1 Ιουλίου 2010

Τα λεφτά πάνε Κύπρο

Πού πάνε τα λεφτά, που φεύγουν από την Ελλάδα; Σίγουρα μέρος τους κατευθύνεται στην Κύπρο, όπου οι καταθέσεις του εκεί τραπεζικού συστήματος αυγατίζουν, ακολουθώντας αντιστρόφως ανάλογη πορεία με την Ελλάδα.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες ανήλθαν στα 64 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση έναντι 62,3 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου. Από την αρχή του έτους η αύξηση ανέρχεται σε 11,4%. Από την άλλη πλευρά, το ύψος των δανείων διαμορφώθηκε στα 59,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου από 59,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Στο νησί αυξήθηκαν σημαντικά και οι καταθέσεις σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά κεφαλαίων και τη μετατροπή του ευρώ σε συνάλλαγμα από τους Ελληνες.