5 Ιουλίου 2010

ΤΡΕΛΛΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!!

Σε 7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς, από 52 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, κυρίως λόγω, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας, της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων, αλλά και των αρνητικών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.