23 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Στο στόχαστρο της εφορίας βρίσκονται 17.802 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους αθεώρητα φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή λιανικής, τιμολόγια κ.λπ.).
Οι επιχειρήσεις αυτές εντοπίστηκαν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να χρωστούν μεγάλα ποσά στο Δημόσιο και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Παραβάσεις για τις οποίες η εφορία απαγορεύει στον επιχειρηματία να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, αν δεν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα στοιχεία τους με τον κλασικό τρόπο, στις ΔΟΥ, ελέγχονται για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και για τα ασφαλιστικά τους χρέη σε κάθε θεώρηση, και όταν δεν είναι συνεπείς, δεν δύνανται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, αφού ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοελέγχου.
Για να συνεχίσουν να εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία ελέγχουν οι ίδιες και όχι η εφορία αν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες, δηλαδή αν έχουν χρέη ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος κ.λπ.

Ο αυτοέλεγχος γίνεται στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους. Μάλιστα, στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου -έκτου- μήνα χωρίς καμία συνέπεια.
«Αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται το ευνοϊκό μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων να μην πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ειδικό αυτό καθεστώς», δηλώνει ο γενικός γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων, Δημ. Αναγνωστόπουλος.
Ειδικότερα η ΓΓΠΣ πραγματοποίησε διασταυρωτικούς ελέγχους σε 163.756 επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ευνοϊκό μέτρο της έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων. Από τις διασταυρώσεις βρέθηκαν 17.802 επιχειρήσεις που είτε:

Οφειλαν ποσά άνω των 6.000 ευρώ.
Δεν είχαν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Δεν είχαν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων αποστέλλονται στις αρμόδιες ΔΥΟ, ώστε να διαπιστωθούν οι όποιες παραβάσεις και να δρομολογηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις.