18 Νοεμβρίου 2009

Ένεση ρευστότητας 10,3 δισ. ευρώ το 2010 για την αναθέρμανση της οικονομίας

Επενδύσεις, ρευστότητα στην αγορά, στήριξη των εισοδημάτων και θεσμικές αλλαγές στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, είναι οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους θα στηριχθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αναθέρμανση της οικονομίας, όπως είπε την Τετάρτη η υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη.


Αναλύοντας τις κυβερνητικές πολιτικές για την αναθέρμανση της οικονομίας, η κα Κατσέλη είπε ότι μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) θα διατεθούν το 2010 6,95 δισ. ευρώ για την προώθηση επενδύσεων και την παροχή ενισχύσεων, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Σε ό,τι αφορά τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, προωθείται η ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, υπερχρεωμένων καταναλωτών, η αναμόρφωση διατάξεων του «Τειρεσία», προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το Ταμείο Αναχρηματοδότησης της οικονομίας.

Εξάλλου, για τη στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού, η κυβέρνηση προωθεί την αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, την καταπολέμηση της ακρίβειας, την προώθηση του ανταγωνισμού, την προστασία του καταναλωτή, την εποπτεία και τον έλεγχο των αγορών και την καταβολή εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης.

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας που αφορά τις θεσμικές αλλαγές για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, την απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών εξωστρέφειας και προσέλκυσης επενδύσεων και την αναπτυξιακή πολιτική για τις κρατικές προμήθειες.

Αλλαγές σε αναπτυξιακό και ΤΕΜΠΜΕ
Αμαφερόμενη στο τι έχει παραλάβει η κυβέρνηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η κα Κατσέλη ανέφερε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε χαμηλή απορρόφηση πόρων (περίπου 800 εκατ. ευρώ από το σύνολο των προβλεπομένων δαπανών ύψους 26,2 δισ. ευρώ) ή το 3,07% του συνόλου των προβλεπομένων δαπανών.
Επίσης, σημείωσε ότι παρέλαβε κατακερματισμό ενδιάμεσων φορέων και έλλειψη συνεκτικής πολιτικής στις κρατικές ενισχύσεις, όπως και απουσία αναπτυξιακής στόχευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ακόμη, για ορισμένα προγράμματα, που αφορούν τις ενισχύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είχαν εξοικονομηθεί πόροι ενώ έχουν ενταχθεί έργα στο ΕΣΠΑ, που έχουν μεν αξιολογηθεί αλλά δεν έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (συμβολαιοποιήσεις), συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ.
Όπως είπε η κα Κατσέλη, θα γίνουν αλλαγές στο πολύπλοκο, γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων και επισήμανε ότι χρειάστηκαν 140 κοινές υπουργικές αποφάσεις για να υλοποιηθούν έργα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με την κα Κατσέλη, υπάρχουν διαθέσιμα μέσω του ΕΣΠΑ 16 δισ. ευρώ για επενδύσεις μέχρι το 2015 και πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του 2010 θα διατεθούν 10,3 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πόροι που είναι αυξημένοι κατά 8,42% σε σχέση με φέτος.
Απ' αυτά τα κεφάλαια, τα 7 δισ. ευρώ είναι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες (μέσω του ΕΣΠΑ) και τα 3,35 δισ. ευρώ θα προέλθουν από εθνικούς πόρους.
Ταυτόχρονα, θα γίνει ανακατανομή των δαπανών για παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και νέες επενδύσεις με αιχμή την «πράσινη» ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόμο, πολύ σύντομα, είπε η υπουργός, θα υπάρξει αναμόρφωσή του, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αξιολογηθούν σύντομα οι 2.000 επενδυτικές προτάσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η κυβέρνηση αποφάσισε, πρόσθεσε, να παραλαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας αιτήσεις υπαγωγής επιχειρήσεων στον ισχύοντα επενδυτικό νόμο μέχρι τις 31/12/2009.
Για το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η υπουργός προανήγγειλε αλλαγές στα κριτήρια και τους όρους δανειοδότησης από το 2010, αύξηση κεφαλαίου για το Ταμείο, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εντάσσονται στις δράσεις του ΤΕΜΠΜΕ και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τρεις κερδοφόρες χρήσεις.
Η υπουργός Οικονομίας είπε, τέλος, ότι από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν άμεσα συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τους άλλους υπουργούς καθώς και με τις περιφέρειες ώστε να διαμορφωθούν οι νέες πολιτικές προτεραιότητες, για την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας.