19 Νοεμβρίου 2009

Απλό και αξιόπιστο τεστ μέτρησης της ΧΑΠ

Ενα νέο τεστ, που θα βοηθήσει στην καλύτερη εκτίμηση των ασθενών με χρόνια αναπνευστική νόσο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο φετινό Πανευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Συνέδριο. Οι ειδικοί τώρα ελπίζουν ότι το COPD Assessment Test (CAT) θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να μειωθεί η επιβάρυνση μίας από τις πιο σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως.


Το CAT έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επίδραση που έχει η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην κατάσταση υγείας του ασθενούς, βοηθώντας τον ασθενή να περιγράψει τα συμπτώματά του με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό θα βελτιώσει την επικοινωνία με τον γιατρό του και θα υπάρχει καλύτερη κατανόηση της πραγματικής επίδρασης της ασθένειας, κάνοντας τη θεραπεία πιο στοχευμένη, δίνοντας στον ασθενή τη βέλτιστη δυνατή ιατρική φροντίδα. Ο καθηγητής Paul Jones, St. George's - Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, που ήταν επικεφαλής στην ανάπτυξη αυτού του ερωτηματολογίου, είπε: «Οι παραδοσιακές μέθοδοι για τη μέτρηση της βαρύτητας της ΧΑΠ μέσω των μετρήσεων της αναπνευστικής λειτουργίας δεν αντανακλούν επαρκώς την ποικιλία των επιδράσεων που έχει η νόσος στα συμπτώματα των ασθενών, στις καθημερινές τους δραστηριότητες και στην καλή τους γενική κατάσταση.

Καθώς η ΧΑΠ επιδεινώνεται με τον χρόνο, είναι δύσκολο για τους ιατρούς να μετρήσουν τη συνολική επίδραση στους ασθενείς. Οι ασθενείς συνηθίζουν να ζουν με τα συμπτώματά τους και υποεκτιμούν τη σοβαρότητα της νόσου τους όταν ερωτηθούν. Ως αποτέλεσμα, δεν έχουμε τα καλύτερα δυνατά επίπεδα επιτυχίας της θεραπείας».

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ερωτηματολόγια που εξετάζουν τη ΧΑΠ, κάποια εξετάζουν μόνο συγκεκριμένες παραμέτρους της ασθένειας, όπως η δύσπνοια, και όχι τη συνολική επίδραση, και κάποια άλλα είναι αρκετά πολύπλοκα για να χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση. Ο καθηγητής Ρ. Jones, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, δήλωσε: «Το CAT έχει δημιουργηθεί για να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα διότι για πρώτη φορά έχουμε έναν απλό, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο μέτρησης της κατάστασης υγείας του ασθενούς, που θα βελτιώσει την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση μεταξύ ιατρών και ασθενών».

Οι ερωτήσεις στο CAT, που έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς, επιλέχθηκαν ύστερα από πολλές συνεντεύξεις με ασθενείς σε συνδυασμό με αυστηρά επιστημονική μεθοδολογία. Ενα πλήθος ειδικών στη ΧΑΠ από όλο τον κόσμο, ομάδες ασθενών και επιστημονικές εταιρείες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του.

Info:
Το CAT είναι ελεύθερα προσβάσιμο για χρήση από όλους στην ιστοσελίδα: www.CATestonline.org.